Книгата на пророк Езекиила - Глава  15

  И Господното слово дойде към мене и рече:

  Сине човешки, какво повече е лозовото дърво от кое да е друго дърво,
Или лозовата пръчка, която е такава каквито са и горските дървета?

  Ще се вземе ли дърво от него за да се направи някаква работа?
Или ще вземат ли от него колче за да окачат на него някой съд?

  Ето, то се хвърля в огъня за гориво;
Когато огънят е изял и двата му края,
Средата му е опърлена.
Ще бъде ли полезно за някоя работа?

  Ето, когато бе цяло не ставаше за работа;
Колко по-малко ще стане за работа,
Когато го е изял огънят и е опърлено!

  Затова, така казва Господ Иеова:
Както предадох на огъня за гориво
Лозовото дърво между горските дървета,
Така ще предам тия, които живеят в Ерусалим.

  Ще насоча лицето Си против тях;
Те ще излязат из огъня,
Но огънят ще ги пояде;
И когато насоча лицето Си против тях
Ще познаете, че Аз съм Господ.

  И ще предам земята на запустение,
Защото станаха престъпници, казва Господ Иеова.


Тази глава в нормален вид