Книгата на пророк Езекиила - Глава  16

  1 Пак дойде към мене Господното слово и рече:

  2 Сине човешки, направи да познае
Ерусалим мерзостите си, като речеш:

  3 Така казва Господ Иеова на ерусалимската дъщеря:
Произходът ти и рождението ти е от Ханаанската земя;
Баща ти бе амореец, а майка ти хетейка.

  4 А при раждането ти,
В деня, когато си се родила, пъпът ти не е бил отрязан,
Нито си била къпана във вода за да се очистиш,
Със сол не си била насолявана, нито в пелени повивана.

  5 Око не те е пощадило
Та да ти направи някое от тия неща и да те пожали;
Но в деня, когато си се родила,
Понеже са се погнусили от тебе,
Била си изхвърлена по лицето на полето.

  6 И когато заминах край тебе и те видях, че се валяше в кръвта си,
Рекох ти като беше в кръвта си: Да си жива;
Да! рекох ти като беше в кръвта си: Да си жива.

  7 Направих те да нарастеш извънредно, като полската трева;
И ти порасна и стана голяма,
И достигна превъзходна красота;
Гърдите ти се образуваха, и космите ти растяха;
Но ти беше гола и непокрита.

  8 И когато заминах край тебе и те погледнах,
Ето, възрастта ти беше любовна възраст;
И тъй, като прострях полата Си върху тебе та покрих голотата ти,
Клех ти се и стъпих в завет с тебе,
Казва Господ Иеова; и ти стана Моя.

  9 Тогава те окъпах с вода;
Да! измих кръвта ти от тебе,
И помазах те с миро.

10 Облякох те още във везани дрехи,
И те обух с чехли от язовски кожи,
Опасах те с висон,
И те покрих с копринена покривалка.

11 Украсих те още с накити,
Турих гривни на ръцете ти
И огърлица около шията ти,

12 Турих и колелце на ноздрите ти,
Обеци на ушите ти,
И славен венец на главата ти.

13 Така ти се украси със злато и сребро;
И дрехите ти бяха от висон, коприна и везано;
Ти ядеше чисто брашно, мед и масло;
И стана превъзходно красива,
И напреднала си дори до царско положение.

14 Ти още се прочу между народите по твоята хубост,
Защото тя стана съвършена чрез Моето величие,
С което те облякох, казва Господ Иеова.

15 Но поради известността си
Ти си уповавала на хубостта си и си блудствувала,
И към всеки, който минаваше, си изливала блудството си; и то е станало негово.

16 И взела си от дрехите си,
И като си украсила издигнатите си места с пъстри шарки
Си блудствувала на тях.
Такова нещо не е било нито ще бъде.

17 Тоже си взела лъскавите накити
От Моето злато и от Моето сребро, което Аз бях ти дал,
И като си си направила от тях мъжки образи
Си блудствувала с тях;

18 Взела си и везаните си дрехи та си ги покрила,
И турила си пред тях Моето масло и Моя темян;

19 Също и Моя хляб, който ти дадох, -
Чистото брашно, маслото и меда, с които те хранех, -
Дори тия си положила пред тях за благоухание.
Така стана, казва Господ Иеова.

20 При това, си взела синовете и дъщерите,
Които си Ми родила,
И тях си им пожертвувала да бъдат изядени.
Малко ли бяха тия твои блудства

21 Та си заклала и чадата Ми, и си ги предала
Да бъдат преведени през огъня за тях?

22 И във всичките си мерзости и блудства
Не си помнила дните на младостта си,
Когато ти беше гола и непокрита и се валяше в кръвта си.

23 И над всички тия си злини,
(Горко, горко ти! казва Господ Иеова),

24 Съградила си за себе си и блудилище,
И на всяка улица си направила за себе си издигнато място.

25 На всеки кръстопът си съградила издигнато място,
Направила си хубостта си гнусна,
И като си разтворила краката си на всеки, който минаваше,
Блудствувала си твърде много.

26 Блудствувала си и с египтяните,
Едрите си съседи,
И като си блудствувала твърде много си Ме разгневила.

27 Ето, прочее, прострях ръката Си върху тебе,
Намалих определената ти храна, и те предадох на волята на ония,
Които те мразят, - на филистимските дъщери,
Които се срамуват от твоите позорни постъпки.

28 Блудствувала си и с асирийците,
Защото не си се наситила;
Да! блудствувала си с тях,
Но пак не си се наситила.

29 При това, блудствувала си твърде много.
Дори до оная търговска земя, до Халдейската;
И пак нито така си се наситила.

30 Колко е слабо сърцето ти, казва Господ Иеова,
Като вършиш всички тия работи,
Дело на безочлива блудница!

31 Защото си съградила блудилището си на всеки кръстопът,
И си направила издигнатото си място във всяка улица,
А пък не си станала като блудница, защото си презряла заплата,

32 Но си била като жена прелюбодейца,
Която приема чужди мъже, вместо своя си.

33 На всичките блудници дават заплата;
Но ти даваш даровете си на всичките си любовници,
И ги подкупваш, за да дохождат при тебе отвред
И да блудствуват с тебе.

34 Тъй че в блудствата ти става с тебе противното на онова що става с другите жени,
Защото никой не те следва за да блудствува с тебе;
И понеже ти даваш заплата, а на тебе заплата не дават,
Пак, поради това, става с тебе противното.

35 Затова, чуй, блуднице, словото Господно.

36 Така казва Господ Иеова:
Понеже си изливала парите1 си,
И голотата ти се е открила в блудствата ти с любовниците ти,
И поради всичките твои мерзостни идоли,
И поради кръвта на чадата ти, които си им принесла, -

37 Поради тия неща, ето, Аз ще събера всичките твои любовници,
С които си се наслаждавала,
И всички, които си възлюбила,
Заедно с всички, които си намразила, -
Ще ги събера против тебе отвред,
И ще им открия голотата ти,
За да видят всичката ти голота.

38 И ще те съдя
Според както се съдят такива жени,
Които прелюбодействуват и проливат кръв;
И ще нанеса върху тебе кръвно наказание с ярост и ревнование.

39 Тоже ще те предам в ръката им;
И те ще съборят блудилището ти,
Ще разорят издигнатите ти места,
Ще те съблекат още от дрехите ти,
Ще отнемат лъскавите ти накити,
И ще те оставят гола и непокрита.

40 И ще доведат против тебе много народ,
Които ще те убият с камъни
И ще те прободат със сабите си.

41 Ще изгорят с огън къщите ти,
И ще извършат съдби над тебе пред очите на много жени;
И Аз ще те направя да се оставиш от блудството,
И няма да даваш вече заплата.

42 Така ще се уталожи яростта Ми против тебе,
И ревнованието Ми спрямо тебе ще престане;
И Аз ще утихна, и няма вече да се гневя,

43 Понеже не си си спомнила за дните на младостта си,
Но си Ме дразнила с всичко това,
Затуй, ето, и Аз ще възвърна върху главата ти постъпките ти,
Казва Господ Иеова;
И няма да извършиш тоя разврат
Над всичките си мръсни дела.

44 Ето, всеки, който си служи с поговорки,
Ще употреби тая поговорка против тебе,
Като рече: Каквато майката, такава и дъщерята.

45 Ти си дъщеря на майка си,
На оная, която отметна мъжа си и чадата си;
Ти си сестра на сестрите си,
Които отметнаха мъжете си и чадата си;
Майка ви бе хетейка, и баща ви амореец.

46 По-голямата ти сестра е Самария,
Тя и дъщерите й, които живеят от ляво ти;
А по-малката ти сестра е Содом и дъщерите й,
Които живеят отдясно ти.

47 А ти не си ходила само по техните пътища,
Нито си направила само по техните мерзости,
Но, като да беше това много малко,
Си надминала разврата им във всичките си пътища.

48 В живота Си се заклевам, казва Господ Иеова,
Ни сестра ти Содом направи, ни дъщерите й,
Както направи ти и твоите дъщери.

49 Ето що беше беззаконието на сестра ти Содом,
Нейното и на дъщерите й:
Гордост, пресищане с храна и безгрижно спокойствие;
А сиромахът и немощният не подкрепяше;

50 Те се и възгордяха и вършеха мерзости пред Мене;
Затуй, като видях това, махнах ги.

51 Също и Самария не е извършила нито половината от твоите грехове;
Но ти си извършила много повече мерзости от тях,
И оправда сестрите си с всичките мерзости, които си извършила.

52 Ти, която съдеше сестрите си, понеси сега срама си:
Поради съгрешенията, които си извършила, по-гнусни от техните,
Те са по-праведни от тебе;
Затова засрами се и ти, и понеси срама си,
Понеже си оправдала сестрите си.

53 И Аз като възвърна техните пленници,
Пленниците на Содом и на дъщерите й,
И пленниците на Самария и на дъщерите й,
Ще възвърна тогава и твоите пленници заедно с тях,

54 За да понасяш безчестието си,
И да се срамуваш за всичко що си извършила,
Като си станала утеха за тях.

55 Когато сестрите ти Содом и дъщерите й се върнат в предишното си състояние,
И Самария и дъщерите й се върнат в предишното си състояние,
Тогава ще се върнеш и ти и дъщерите ти в предишното си състояние.

56 Защото в дните на гордостта ти
Името на сестра ти Содом не се чуваше от устата ти,

57 Преди да се открие твоето нечестие,
Както се откри във времето, когато те укоряваха сирийските дъщери,
И всички наоколо тях, и филистимските дъщери,
Които те презираха отвред.

58 Ти трябва да понесеш наказанието за разврата си
И мерзостите си, казва Господ.

59 Защото така казва Господ Иеова:
Аз ще постъпя с тебе, както постъпи ти,
Която си презряла клетвата и нарушила завета.

60 Обаче, ще помня завета Си
Сключен с тебе в дните на младостта ти,
И ще ти утвърдя вечен завет.

61 Тогава ще си спомниш за пътищата си и ще се засрамиш,
Когато приемеш сестрите си, по-големите си и по-малките си;
И ще ти ги дам за дъщери,
Но не по завета Ми с тебе.

62 А Моя завет с тебе ще утвърдя;
И ще познаеш, че Аз съм Господ,

63 За да си спомниш, и да се засрамиш,
И да не отвориш вече устата си от срам,
Когато ти простя за всичко що си сторила,
Казва Господ Иеова.


Предишна глава Следваща глава


1 Или: Гнусотата. Еврейски: Медта.

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава