Книгата на пророк Езекиила - Глава  23

  1 Господното слово пак дойде към мене и рече:

  2 Сине човешки, имаше две жени, дъщери на една майка.

  3 Те блудствуваха в младостта си; там бяха налягани гърдите им, и там бяха стискани девствените им съсци.

  4 Имената им бяха Оола на по-голямата, и Оолива на сестра й; и те станаха Мои и родиха синове и дъщери. А колкото за имената им, Оола1 е Самария, а Оолива2† Ерусалим.

  5 Но когато беше Моя Оола блудствува, и залудя за любовниците си, съседите си асирийците,

  6 синьо облечени управители и началници, всички привлекателни младежи, конници възсядали на коне.

  7 И тя извърши блудствата си с тях, с всичките най-отбрани между асирийците; и за които да било залудяваше, с всички техни идоли тя се оскверни.

  8 И тя не остави блудството си научено от Египет; защото лежеха с нея в младостта й, изстискаха девствените й съсци и изливаха върху нея блудството си.

  9 Затова предадох я в ръцете на любовниците й, в ръцете на асирийците, за които залудяваше.

10 Те откриваха голотата й; откараха синовете й и дъщерите й, а нея убиха с меч; и тя стана за посмешище между жените, защото извършиха съдби над нея.

11 А когато сестра й Оолива видя това, в полудата си разврати се повече от нея, и в блудствата си надмина блудствата на сестра си.

12 Залудя за съседите си асирийците, светло облечени управители и началници, конници възсядали на коне, всички привлекателни младежи.

13 И видях, че тя се оскверни; и двете тръгнаха в един път.

14 Тя даже притури на блудствата си, защото щом видя мъже изрисувани на стената, изрисувани с киновар образи на халдейци,

15 опасани с пояси около кръста си, носещи шарени гъжви на главите си, и всички с княжески изглед, прилични на вавилоняните от Халдейската земя, родината им, -

16 щом ги видя тя залудя за тях, и изпрати посланици при тях в Халдея.

17 И вавилоняните дойдоха при нея в любовното легло и я оскверниха с блудството си; тя се оскверни с тях; и душата й се отврати от тях.

18 Така тя още откриваше блудствата си, откриваше и голотата си; тогава душата Ми се отврати от нея, както беше се отвратила душата Ми от сестра й.

19 При все това, тя блудствуваше още повече, като си спомняше за дните на младостта си, когато блудствуваше в Египетската земя.

20 И залудя за любовниците си измежду тях, чиято плът е като плът на осли, и семеизливането им като семеизливане на коне.

21 Така ти си ламтяла за невъздържаността на младостта си, когато гърдите ти се налягаха от египтяните заради младите ти съсци.

22 Затова, Ооливо, така казва Господ Иеова: Ето, Аз ще подигна любовниците ти против тебе, от които се е отвратила душата ти, и ще ги докарам против тебе от всякъде;

23 вавилоняните и всичките халдейци, Фекод, и Сое, и Кое, и с тях всичките асирийци, - всички привлекателни младежи, управители и началници, пълководци и именити, всички възсядали на коне.

24 Те ще дойдат против тебе с оръжия и с колесници, с коли и с много племена, и ще се опълчат против тебе от всяка страна с щитове, щитчета и шлемове; и Аз ще им поверя съдба, и те ще те съдят според своите съдби.

25 И като насоча против тебе ревнивостта Си, те ще постъпят с тебе яростно, ще отрежат носа ти и ушите ти; и останалите от тебе ще паднат от нож; те ще хванат синовете ти и дъщерите ти; и останалите от тях между тебе ще бъдат поядени от огън.

26 Ще съблекат и дрехите ти, и ще отнемат лъскавите ти накити,

27 Така ще направя да престане твоят разврат, и блудството ти, научено от Египетската земя; ти няма вече да подигнеш очи към тях, нито ще си наумиш вече за Египет.

28 Защото така казва Господ Иеова: Ето, ще те предам в ръката на ония, които мразиш, в ръката на ония, от които се е отвратила душата ти.

29 Те ще постъпят с омраза към тебе, и като отнемат всичките ти трудове, ще те оставят гола и непокрита; и голотата на блудствата ти ще се открие, както разврата ти тъй и блудствата ти.

30 Това ще ти се направи понеже си блудствувала всред езичниците, и понеже си се осквернила с идолите им.

31 Така си ходила в пътя на сестра си; затова ще дам в ръката ти нейната чаша.

32 Така казва Господ Иеова: Ще изпиеш дълбоката и широка чаша на сестра си; ще бъдеш за присмех и поругание повече отколкото можеш да понесеш.

33 Ще се изпълниш с пиянство и скръб, с чашата на смайването и на запустението, с чашата на сестра си Самария.

34 Ще я изпиеш и изцедиш, ще гризеш черепките й, и ще разкъсаш гърдите си; защото Аз го изрекох, казва Господ Иеова;

35 Затова, така казва Господ Иеова: Понеже си Ме забравила, и си Ме отхвърлила зад гърба си; затова понеси и ти възмездието на разврата си и блудствата си.

36 При това Господ ми рече: Сине човешки, ще се застъпиш ли за Оола и Оолива? Тогава изяви им мерзостите им, -

37 че прелюбодействуваха, че има кръв в ръцете им, да! че прелюбодействуваха с идолите си, и че, за да бъдат изядени от тях, превеждаха през огън чадата, които Ми родиха;

38 още че това Ми сториха, - в същия ден оскверниха светилището Ми и омърсиха съботите Ми;

39 защото когато бяха заклали чадата си на идолите си, тогава в същия ден влизаха в светилището Ми та го омърсиха; и, ето, така струваха всред дома Ми.

40 И още пратихте за мъже да дойдат от далеч, до които като се проводи пратеник, ето, дойдоха; и за тях си се окъпала, вапсала си очите си и украсила си се с накити,

41 седнала си на великолепна постелка, с трапеза приготвена пред нея, и на нея си положила Моя темян и Моето масло.

42 И чуваха се гласове на едно множество, което живееше безгрижно при нея; и заедно с мъжете от простолюдието се въвеждаха пияници3 из пустинята; и туриха гривни на ръцете на тия две жени, и красиви венци на главите им.

43 Тогава рекох за престарялата в прелюбодейства: Сега ли ще блудствуват с нея, дори с нея!

44 И те влизаха при нея както влизат при блудница; така влизаха при тия невъздържани жени, при Оола и при Оолива.

45 Затова, справедливи мъже ще ги съдят както съдят прелюбодейците и както съдят жени, които проливат кръв; защото те са прелюбодейци, и има кръв в ръцете им.

46 Защото така казва Господ Иеова: Ще доведа множество против тях, и ще ги предам да бъдат тласкани и разграбени.

47 Множеството ще ги убие с камъни, и ще ги съсече със сабите си; ще избият синовете им и дъщерите, и ще изгорят къщите им с огън.

48 Така ще направя да престане развратът от земята, за да се научат всичките жени да не вършат разврат като вашия.

49 И ще въздадат върху вас развратните ви дела; и ще понасяте възмездието на греховете извършени с идолите си; и ще познаете, че Аз съм Господ Иеова.


Предишна глава Следваща глава


1 Т.е., Нейният шатър.

2 Т.е., Моят шатър в нея.

3 Или: Савци.

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава