Книгата на пророк Осия - Глава  10

  1 Израил е лоза, която се разпростира
И дава изобилно плод;
Колкото повече бяха плодовете му
Толкова повече беше умножил жертвениците си;
Колкото по-хубава беше земята му
Толкова по-хубави беше направил стълбовете си на идолите.

  2 Сърцето им е разделено;
Сега ще се окажат виновни;
Сам Той ще разкопае жертвениците им.
Ще строши стълбовете на идолите им.

  3 Сигурно сега ще рекат:
Ние нямаме цар, защото не се бояхме от Господа;
Що, прочее, би ни ползувал цар?

  4 Говорят празни думи,
Като се кълнат лъжливо когато правят завети;
Затова осъждението прониква като отровна плевел
В браздите на нивите.

  5 Самарийските жители ще се разтреперят
Поради телците на Вет-авен1;
Защото людете му и неговите жреци,
Които се хвалеха с него поради славата му,
Ще ридаят за него, понеже славата се изгуби от него.

  6 Тоже и идолът ще бъде отведен в Асирия
Като подарък на цар Ярива;
Ефрем ще бъде засрамен,
И Израил ще се посрами от своите разсъждения.

  7 Колкото за Самария, царят й се отсече
Като пяна отвърху вода.

  8 И високите места на Авен, Израилевият грях, ще се съсипят;
Тръни и бодили ще поникнат върху жертвениците им;
И те ще рекат на планините:
Покрийте ни!
И на хълмовете: Паднете върху нас!

  9 Израилю, ти си съгрешил от дните на Гавая;
Там застанаха и те;
Но битката против беззаконниците не ги стигна в Гавая.

10 Когато желая, ще ги накажа;
И племената ще се съберат против тях,
Когато бъдат вързани поради двете си беззакония.

11 Ефрем е научена юница,
Която обича да вършее;
Но Аз ще прекарам хомот върху нейния красив врат;
Ще впрегна Ефрема; Юда ще оре;
Яков ще разбива определените му буци.

12 Посейте за себе си по правда,
Пожънете с милост,
Разработете престоялата си земя;
Защото е време да потърсите Господа,
Докле дойде и ви научи правда.

13 Орахте нечестие, пожънахте беззаконие,
Ядохте плода от лъжата;
Защото си уповал на своя си път,
На многото си силни мъже.

14 Затова метеж ще се подигне между племената ти,
И всичките ти крепости ще се разорят
Както Салман разори Вет-арвел в деня на боя, -
Когато майката биде смазана заедно с чадата си.

15 Така ще ви стори Ветил
Поради крайното ви беззаконие;
Рано Израилевият цар съвсем ще се отсече.


Предишна глава Следваща глава


1 Т.е., Дом на суетата. Друго име на Ветил.

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава