Книгата на пророк Осия - Глава  11

  Когато Израил бе младенец, тогава го възлюбих,
И из Египет повиках сина Си.

  Колкото повече ги викаха пророците,
Толкова повече те се оттегляха от тях;
Жертвуваха на ваалимите,
И кадяха на ваяните идоли.

  При това Аз научих Ефрема да ходи
Като го хващат за мишците му;
Но не познаваха, че Аз ги лекувах.

  Привлякох ги с човешки въжета, с връзки на любов,
И бях за тях като ония, които изваждат хомота от челюстите им,
И сложих храна пред тях.

  Той няма да се върне в Египетската земя;
Но асириецът ще му бъде цар;
Защото отказаха да се обърнат към Мене.

  Меч ще свирепее против градовете му
Та ще довърши силите му и ще ги пояде.
Поради собствените им намерения,

  Людете Ми решително отстъпват от Мене;
Ако и да ги повикат пророците да гледат към Всевишния,
Пак никой не се старае да се изправи.

  Как да те предам, Ефреме?
Как да те оставя, Израилю?
Как да те направя като Адама?
Как да те поставя като Севоим?
Сърцето Ми се промени дълбоко в Мене,
Милосърдието Ми се запали.

  Няма да изпълня намерението на пламенния Си гняв,
Няма пак да изтребя Ефрема;
Защото Аз съм Бог, а не човек,
Светият всред тебе,
И няма да дойда при тебе с гняв.

Те ще ходят след Господа,
Който ще рикае като лъв;
А когато изрикае,
Тогава чадата ще бързат да дойдат от запад,

Ще бързат да дойдат от Египет като птица,
И от Асирийската земя като гълъб;
И ще ги настаня пак в къщите им, казва Господ.

Ефрем Ме обкръжава с лъжи,
И Израилевият дом с измама;
И Юда още се колебае спрямо Бога,
Спрямо Светия, който е верен.


Тази глава в нормален вид