Книгата на пророк Осия - Глава  12

  1 Ефрем се храни с вятър, и гони източния вятър;
Непрестанно умножава лъжите и насилието;
Правят завет с асирийците,
И занасят дървено масло в Египет!

  2 Още, Господ има спор с Юда,
И ще накаже Якова според постъпките му,
Според делата му ще му въздаде.

  3 В утробата той хвана петата на брата си,
И като мъж се бори с Бога;

  4 Да! бори се с ангел, и преодоля
С плач и молба към него.
Бог го намери във Ветил, и там говори с нас, -

  5 Да! Иеова Бог на Силите,
Чието паметно име е Иеова.

  6 Затова обърни се към твоя Бог,
Пази милост и правосъдие,
И винаги се надявай на твоя Бог.

  7 Ефрем е търговец;
Неверни везни има в ръката му;
Той обича да мами.

  8 И Ефрем си рече: Наистина аз се обогатих,
Придобих си имот;
Досежно всичките ми трудове няма да се намери в мене беззаконие,
Което да се счита за грях.

  9 А Аз съм Господ твой Бог от времето, когато беше ти в Египетската земя;
Пак ще те заселя в шатри
Като в празнични дни.

10 Говорих още и чрез пророците,
И явих им много видения;
И чрез думите на пророците служих си със сравнения.

11 Ето, в Галаад има беззаконие;
Станаха съвсем суетни;
В Галгал жертвуват юнци;
И жертвениците им са многобройни като куповете |тор
|В браздите на нивите.

12 А Яков побягна в сирийското поле;
Израил е работил за жена,
И за жена е пазил овце,

13 Чрез пророк Господ възведе Израиля от Египет;
И чрез пророк той биде опазен.

14 Ефрем разгневи Бога много горчиво;
Затова ще оставя върху него пролятата от него кръв,
И неговият Господ ще възвърне укора му върху самия него.

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава