Книгата на пророк Осия - Глава  2

  1 Наричайте, прочее, братята си Аммий1§, и сестрите си Рухама2,

  2 Съдете се с майка си, съдете се;
Защото тя не Ми е жена,
И Аз не съм й мъж.
Нека отмахне блудствата си от лицето си,
И прелюбодействата си отмежду гърдите си,

  3 Да не би да я съблека гола,
И я изложа както бе в деня, когато се е родила,
И я направя като пустиня,
И я поставя като безводна земя,
И я уморя с жажда.

  4 Даже на чадата й няма да покажа милост,
Понеже са чада от блудство.

  5 Защото майка им блудствува;
Тая, която ги бе зачнала, постъпи срамотно;
Защото рече: Ще отида след любовниците си,
Които ми дават хляба ми и водата ми,
Вълната ми и лена ми, маслото ми и питията ми.

  6 Затова, ето, Аз ще препреча пътя ти с плет от тръни,
И ще направя преграда пред нея
За да не намери пътищата си.

  7 Тя ще се завтече след любовниците си, но няма да ги стигне;
Ще ги потърси, но няма да ги намери;
Тогава ще рече: Ще отида и ще се върна при първия си мъж,
Защото ми беше по-добре тогава, отколкото сега.

  8 И тя не знаеше, че Аз съм й давал житото, виното и маслото,
И умножил съм среброто и златото й,
Което употребиха за Ваала.

  9 Затова ще си взема назад житото на времето му,
И виното Си на определеното му време,
И ще откъсна вълната Си и лена Си,
Които трябваше да покриват голотата й.

10 И сега ще открия нечистотата й пред очите на любовниците й;
И никой няма да я избави от ръката Ми.

11 И ще прекратя всичкото й веселие, -
Тържествата й, новолунията й, съботите й
И всичките й определени празници.

12 Ще опустоша и лозите й и смоковниците й,
За които рече: Те са заплатата,
Която ми дадоха любовниците ми,
Ще ги обърна на лес.
И полските животни ще ги пояждат.

13 И ще я накажа за дните, които посвещаваше на ваалимите
Когато им кадеше,
Като се китеше с обеците си и огърлиците си
И отиваше след любовниците си,
А Мене забравяше, казва Господ.

14 Но, ето, Аз ще я привлека,
И като я заведа в пустинята
Ще й говоря по сърцето й.

15 И още от там ще й дам ханаанските лозя,
И долината Ахор3 за врата на надежда;
И там тя ще се отзове както в дните на младостта си,
И както в деня, когато възлезе из Египетската земя.

16 В оня ден, казва Господ,
Ще Ме наричаш: Мъж ми;
И няма да Ме наричаш вече: Ваал ми4†.

17 Защото ще премахна имената на ваалимите от устата й;
И те няма вече да се поменуват с имената си.

18 В оня ден ще направя за тях завет
С полските зверове,
С небесните птици,
И със земните гадини;
И като строша лък, и меч, и бой, и ги махна от земята,
Ще ги населя в безопасност.

19 И ще те сгодя за Себе Си за винаги;
Да! Ще те сгодя за Себе Си в правда и в съдба,
В милосърдие и милости.

20 Ще те сгодя за Себе Си във вярност;
И ще познаеш Господа.

21 И в оня ден ще отговоря, казва Господ,
Ще отговоря на небето,
И то ще отговори на земята,

22 И земята ще отговори на житото, на виното и на маслото,
И те ще отговорят на Иезраела.

23 И ще я насея за Себе Си на земята;
И ще покажа милост към непомилваната;
И на ония, които не бяха Мои люде ще река: Мои люде сте вие;
И те ще рекат всеки един: Ти си мой Бог.


Предишна глава Следваща глава


1 Т.е., Люде мои.

2 Т.е., Придобила милост.

3 Т.е., Смущение.

4 Т.е., Мой господар.

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава