Книгата на пророк Осия - Глава  5

  1 Чуйте това, свещеници,
Внимавайте, доме Израилев,
И дайте ухо, доме царев;
Защото има присъда против вас;
Понеже станахте като примка в Масфа,
И, като мрежа простряна върху Тавор.

  2 Бунтовниците дълбоко потънаха в разврат;
Но Аз ги изобличавам всички.

  3 Аз познавам Ефрема,
И Израил не е скрит от Мене;
Защото и сега блудствуваш Ефреме,
И Израил е осквернен.

  4 Делата им не ги оставят да се върнат при своя Бог;
Защото блуднически дух има дълбоко в тях,
И те не познават Господа.

  5 Гордостта на Израиля свидетелствува пред лицето му;
Затова Израил и Ефрем ще се препъват чрез беззаконието си,
И Юда ще се препъва с тях.

  6 Със стадата си и с чердите си
Ще отидат да търсят Господа;
Но няма да Го намерят;
Той се е оттеглил от тях.

  7 Те се отнесоха коварно към Господа,
Защото родиха чада от чужденки;
Сега, до новолуние, ще бъдат погълнати те и наследствата им,

  8 Затръбете с рог в Гавая,
С тръба в Рама;
Дайте тревога във Вет-авен -
След тебе, Вениамине!

  9 Ефрем ще запустее в деня, когато бъде изобличен;
Обявих между Израилевите племена онова, което непременно ще стане, сиреч, че

10 Понеже Юдовите първенци станаха като ония, които преместват межди,
Затова ще излея гнева Си върху тях.

11 Ефрем е насилван, поразен е в съдбата,
Защото помисли за добре да следва суетните идоли;

12 И Аз бях като молец на Ефрема,
И като червей на Юдовия дом.

13 Когато Ефрем видя, че боледува,
И Юда видя раната си,
Ефрем отиде при асириеца
И Юда прати до цар Ярива;
Но той не може да ви изцели,
Нито да излекува раната ви.

14 Защото Аз ще бъда като лъв на Ефрема,
И като млад лъв на Юдовия дом;
Аз, да! Аз ще разкъсам и ще си отида;
Ще отнеса и не ще има кой да отърве.

15 Ще си отида, ще се върна на мястото Си,
Догдето признаят грешката си и потърсят лицето Ми;
В скръбта си ще Ме търсят усърдно казвайки:

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава