Книгата на пророк Иоил - Глава  3

  1 Защото, ето, в ония дни и в онова време,
Когато върна Юдовите и ерусалимските пленници,

  2 Ще събера всичките народи
Та ще ги сведа в Иосафатовата1 долина,
И там ще се съдя с тях
Поради людете Си и наследството Си Израиля,
Когото разпръснаха между народите.
Те си разделиха земята Ми,

  3 И хвърлиха жребия за людете Ми;
Даваха момче за блудница,
И продаваха момиче да пият вино.

  4 Да! и що имате с Мене вие, Тире, Сидоне,
И всички филистимски предели?
Искате ли да Ми въздадете възмездие?
А ако Ми въздадете,
То Аз без забава бързо ще ви върна възмездието ви върху главите ви.

  5 Понеже взехте среброто Ми и златото Ми,
И занесохте в капищата си отбраните Ми блага,

  6 А продадохте на гърците,
Юдейците и ерусалимците,
За да ги отдалечите от пределите им,

  7 Затова Аз ще ги подигна от мястото,
За в което ги предадохте,
И ще върна възмездието ви на собствената ви глава;

  8 Още ще продам вашите синове и вашите дъщери
В ръката на юдейците,
А те ще ги продадат на савците, - на далечен народ;
Защото Господ изговори това.

  9 Прогласете това между народите;
Пригответе война; подигнете юнаците;
Нека се приближат всичките военни мъже;
Нека възлизат.

10 Изковете палешниците си на ножове,
И сърповете си на копия;
Слабият нека каже: Аз съм юнак!

11 Съберете се и дойдете отвред всички народи,
Та се натрупайте заедно;
Господи, направи да слязат там юнаците Ти.

12 Нека станат народите и дойдат
В Иосафатовата долина;
Защото там ще седна да съдя всичките околни народи.

13 Пускайте сърпа в жетвата, защото е узряла;
Дойдете, тъпчете, защото линът е пълен,
И каците се преливат;
Понеже нечестието им е голямо.

14 Множества, множества в долината гдето ще се отсъди за тях;
Защото близо е денят Господен в долината гдето ще се даде присъдата.

15 Слънцето и луната ще потъмнеят,
И звездите ще оттеглят светенето си.

16 И Господ ще изрикае от Сион,
И ще издаде гласа Си от Ерусалим;
Небето и земята ще се потресат;
Но Господ ще бъде прибежище на людете Си,
И крепостта на израилтяните.

17 Така ще познаете, че Аз съм Господ вашият Бог,
Който обитавам в светия си хълм Сион;
Тогава Ерусалим ще бъде свет,
И чужденци няма вече да минават през него.

18 В оня ден
От планините ще капе мъст,
И от хълмовете ще тече мляко,
И по всичките Юдови дерета ще текат води;
А из дома Господен ще избликне извор,
Който ще пои ситимската долина.

19 Египет ще запустее,
И Едом ще бъде гола пустиня,
Поради насилието сторено към юдейците;
Защото са пролели невинна кръв в земята им.

20 А Юда ще бъде населен до века,
И Ерусалим из род в род.

21 И чрез наказание ще изкарам за чиста кръвта, която още не съм изкарал;
Защото Господ обитава в Сион.


Предишна глава Следваща глава


1 Т.е., Господ съди.

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава