Левит или третата от петте Моисееви книги - Глава  18

  Господ говори още на Моисея, казвайки:

  Говори на израилтяните като им кажеш: Аз съм Иеова вашият Бог.

  Да не правите както правят в Египетската земя, гдето сте живели, и да не правите както правят в Ханаанската земя, в която Аз ви завеждам; и да не ходите по техните повеления.

  А Моите съдби да правите, и Моите повеления да пазите, да ходите в тях. Аз съм Иеова вашият Бог.

  Затова, пазете повеленията Ми, и съдбите Ми, чрез които, ако човек прави това, ще живее. Аз съм Иеова.

  Никой да не приближи при някоя своя кръвна роднина, за да открие голотата й. Аз съм Иеова.

  Голотата на баща си, тоест, голотата на майка си, да не откриеш; тя ти е майка; да не откриеш голотата й.

  Голотата на бащината си жена да не откриеш; тя е голотата на баща ти.

  Голотата на сестра си, бащината ти дъщеря, или майчината ти дъщеря, родена у дома или родена вън, - голотата на такива да не откриеш.

Голотата на синовата си дъщеря, или на дъщеря на дъщеря ти - тяхната голота да не откриеш; защото тяхната голота е твоя.

Голотата на дъщерята на бащината ти жена, родена от баща ти, (сестра ти е), - нейната голота да не откриеш.

Голотата на бащината си сестра да не откриеш; тя е близка роднина на баща ти.

Голотата на майчината си сестра да не откриеш, защото тя е близка роднина на майка ти.

Голотата на бащиния си брат да не откриеш, тоест, при жена му да се не приближиш; тя ти е стрина.

Голотата на снаха си да не откриеш; жена е на сина ти: нейната голота да не откриеш.

Голотата на братовата си жена да не откриеш; тя е голотата на брата ти.

Голотата на жена и на дъщеря й да не откриеш, нито да вземеш дъщерята на сина й, или дъщеря на дъщеря й, за да откриеш голотата й; те са нейни близки роднини; това е нечестие.

И да не вземеш жена заедно със сестра й докато е жива другата, за да откриеш голотата й, та да й стане съперница.

При жена, когато е разлъчена, поради нечистотата си, да не приближиш да откриеш голотата й.

И с жената на ближния си да се не съвъкупиш та да се оскверниш с нея.

Никак да не посветиш от семето си на Молоха; нито да оскверниш името на своя Бог. Аз съм Иеова.

С мъжко да не легнеш като с женско; това е гнусота.

И с никое животно да се не съвъкупиш та да се оскверниш с него, нито жена да застане пред животно, за да се съвъкупи с него; това е мърсота.

Не се осквернявайте ни с едно от тия неща, защото с всички тия се оскверниха народите, които Аз изпъждам отпред вас.

Оскверни се и земята; за това въздавам върху нея беззаконието й, и земята избълва жителите си.

Вие, прочее, пазете повеленията Ми и съдбите Ми, и не правете ни една от тия гнусоти, ни туземец, ни заселен между вас пришелец,

(защото всички тия гнусоти вършеха човеците, които са били преди вас на тая земя, та се оскверни земята).

за да не избълва и вас земята, когато я осквернявате, както избълва населението, което беше преди вас.

Защото, всеки който върши коя да е от тия гнусоти, - човеците, които ги вършат, ще се изтребят изсред людете си.

И тъй, пазете заръчванията Ми, и не вършете никой от тия гнусни обичаи, които са се вършили преди вас, та да се не оскверните в тях. Аз съм Иеова вашият Бог.


Тази глава в нормален вид