Левит или третата от петте Моисееви книги - Глава  24

  Господ говори още на Моисея, казвайки:

  Заповядай на израилтяните да ти донасят първоток чисто дървено масло за осветление, за да свети постоянно светило.

  Аарон да го приготвя отвън завесата, която е пред плочите на свидетелството в шатъра за срещане, за да свети от вечер до заран пред Господа винаги; това да бъде вечен закон във всичките ви поколения.

  На чистозлатния светилник да приготвя светилата пред Господа винаги.

  И да вземеш чисто брашно, от което да опечеш дванадесет пити; всяка пита да бъде две десети от ефа.

  И да ги сложиш на два реда, по шест на всеки ред, върху чистозлатната трапеза пред Господа.

  И на всеки ред да туриш чист ливан; и това ще бъде върху хляба за спомен в принос чрез огън Господу.

  Всеки съботен ден свещеникът да слага това винаги пред Господа; това е от страна на израилтяните вечен завет.

  И те ще бъдат за Аарона и за синовете му, които да ги ядат на свето място; защото са пресвети нему от жертвите принасяни чрез огън Господу; това е вечен закон.

И синът на една израилтянка, на когото бащата беше египтянин, излезе между израилтяните; и синът на израилтянката и един израилтянин се караха в стана.

И синът на израилтянката похули Господното Име и прокле. И доведоха го при Моисея. (А името на майка му беше Саломита, дъщеря на Даврия, от Дановото племе).

И туриха го под стража, догде им се обяви от Господа, какво да му сторят.

И Господ говори на Моисея, казвайки:

Изведи вън от стана онзи, който прокле; и всички, които са го чули, нека турят ръцете си на главата му, и цялото общество нека го убие с камъни.

И говори на израилтяните, като речеш: Който прокълне своя Бог ще носи греха си.

Който похули Господното име непременно да се умъртви; цялото общество да го убие с камъни; бил той чужденец или туземец, когато похули Господното име, да се умъртви.

Който убие някой човек, непременно да се умъртви.

А който убие животно, да го плати. Живот за живот.

И ако някой причини повреда на ближния си, нека се направи нему така, както е направил той:

строшено за строшено, око за око, зъб за зъб; според повредата, която причини той на човека, така да се направи и нему.

Който убие животно, да го плати; а който убие човек, да се умъртви.

Един закон да имате, както за чужденеца така и за туземеца; защото Аз съм Господ вашият Бог.

И тъй, Моисей каза на израилтяните; и те изведоха вън от стана онзи, който бе проклел, и го убиха с камъни; израилтяните сториха, според както Господ заповяда на Моисея.


Тази глава в нормален вид