Книгата на пророк Амос - Глава  1

  Думите на Амос, който бе от говедарите на Текое, които чу във видение относно Израиля в дните на Юдовия цар Озия, и в дните на Израилевия цар Иеровоама, Иоасовия син, две години преди земетресението.

  И рече:
Господ ще изрикае от Сион,
И ще издаде гласа Си от Ерусалим;
Пасбищата на овчарите ще ридаят,
И върхът на Кармил ще повехне.

  Така казва Господ:
Поради три престъпления на Дамаск,
Да! Поради четири, няма да отменя наказанието му,
Защото вършаха Галаад с железни дикани;

  Но аз ще изпратя огън в дома Азаилов,
Та ще изпояде палатите на Венадада.

  Аз ще строша лостовете на Дамаск,
И ще изтребя от Авенското поле жителя,
И от Еденовия дом онзи, който държи скиптър;
И Сирийските люде ще бъдат откарани пленници в Кир, казва Господ.

  Така казва Господ:
Поради три престъпления на Газа,
Да! поради четири, няма да отменя наказанието му,
Защото плениха всичките Ми люде,
За да ги предадат на Едома;

  Но аз ще изпратя огън върху стената на Газа,
Та ще изпояде палатите му.

  Ще изтребя от Азот жителя,
И от Аскалон онзи, който държи скиптър;
Ще обърна ръката Си против Акарон,
И останалите от филистимците ще загинат, казва Господ Иеова.

  Така казва Господ:
Поради три престъпления на Тир,
Да! поради четири, няма да отменя наказанието им,
Защото предадоха всичките Ми люде в плен на Едома,
И не помниха братския завет;

Но аз ще изпратя огън върху стената на Тир,
Та ще изпояде палатите му.

Така казва Господ:
Поради три престъпления на Едом,
Да! поради четири, няма да отменя наказанието му,
Защото прогони брата си с меч,
И, като отхвърли всяко милосърдие,
Негодуванието му разкъсваше непрестанно,
И той пазеше гнева си всякога;

Но Аз ще изпратя огън върху Теман,
Та ще изпояде палатите на Восора.

Така казва Господ:
Поради три престъпления на амонците,
Да! поради четири, няма да отменя наказанието им,
Защото разпаряха бременните жени на Галаад,
За да разширят пределите си;

Но Аз ще запаля огън в стената на Рава,
Та ще изпояде палатите му,
Всред силно викане в деня на боя,
Всред вихрушка в деня на бурята;

И царят им ще отиде в плен,
Той и първенците му заедно, казва Господ.


Тази глава в нормален вид