Книгата на пророк Амос - Глава  2

  1 Така казва Господ:
Поради три престъпления на Моав,
Да! поради четири, няма да отменя наказанието му,
Защото изгори костите на едомския цар та станаха вар;

  2 Но аз ще изпратя огън върху Моава,
Та ще изпояде палатите на Кариот;
И Моав ще умре всред метеж,
Всред силни викания, и всред тръбен звук;

  3 И ще изтребя съдията отсред него,
И заедно с него ще убия всичките му първенци, казва Господ.

  4 Така казва Господ:
Поради три престъпления на Юда,
Да, поради четири, няма да отменя наказанието му,
Защото отхвърлиха закона на Господа,
И не опазиха повелението Му,
И идолите, след които ходиха бащите им,
Ги заблудиха;

  5 Но аз ще изпратя огън върху Юда,
Та ще изпояде палатите на Ерусалим.

  6 Така казва Господ:
Поради три престъпления на Израиля,
Да! поради четири, няма да отменя наказанието му,
Защото продадоха праведния за пари,
И немощния за един чифт обуща;

  7 Те ожидат да видят земен прах на главата1 на сиромасите,
И извръщат пътя на кротките;
И син и баща му ходят при същата девица,
Та омърсяват светото Ми име;

  8 Още при всеки жертвеник си лягат на заложени дрехи,
И в капищата на боговете си пият вино купено с парите на несправедливо глобяваните.

  9 Но аз изтребих пред тях аморееца,
Чиято височина бе, като височината на кедрите,
И който бе як като дъбовете;
При все това, съсипах плода му изотгоре
И корените му изотдолу.

10 Още Аз ви възведох из Египетската земя,
И ви развеждах четиридесет години през пустинята,
За да наследите земята на аморейците.

11 И въздигнах от синовете ви пророци,
И от юношите ви назореи.
Не е ли така, израилтяни? казва Господ.

12 А вие напоявахте назореите с вино,
И заповядвахте на пророците
Като им казвахте: Да не пророкувате.

13 Ето, Аз ще ви притисна на мястото ви,
Както притиска кола пълна със снопи.

14 Бързината ще се изгуби от скороходеца,
И якият не ще уякчи силата си,
И юначният няма да избави живота си;

15 Стрелецът не ще може да устои,
Нито бързоногият да избегне,
Нито конникът да избави живота си;

16 И доблестният между юнаците
Гол ще побегне в оня ден, казва Господ.


Предишна глава Следваща глава


1 Знак на жалеене поради угнетение.

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава