Книгата на пророк Михея - Глава  6

  1 Слушайте сега що казва Господ. Стани, ми казва Той, съди се пред планините,
И нека чуят хълмите гласа ти, като им кажеш:

  2 Планини, и вие, твърди основи на земята,
Слушайте спора Господен;
Защото Господ има спор с людете си,
И ще се съди с Израиля.

  3 Люде Мои, що ви сторих?
И с какво ви досадих?
Заявявайте против Мене.

  4 Защото Аз ви възведох из Египетската земя,
Избавих ви от дома на робството,
И пратих пред вас Моисея, Аарона, и Мариам.

  5 Люде мои, спомнете си сега какво намеряваше моавският цар Валак,
И какво му отговори Валаам Веоровият син;
Спомнете си всичко станало между Ситим и Галгал,
За да познаете справедливите дела Господни.

  6 С какво да дойда пред Господа,
И се поклоня пред Всевишния Бог?
Да дойда ли пред Него с всеизгаряния,
С едногодишни телци?

  7 Ще благоволи ли Господ в хиляди овни,
Или в десетки хиляди реки от масло?
Да дам ли първородния си за престъплението си,
Плода на утробата си за греха на душата си?

  8 Той ти е показал, човече, що е доброто;
И какво иска Господ от тебе
Освен да вършиш праведното, да обичаш милост,
И да ходиш смирено със своя Бог?

  9 Гласът Господен вика към града,
И мъдрият човек ще се бои от името Ти;
Слушайте тоягата и Онзи, Който я е определил.

10 Намират ли се още съкровищата спечелени с нечестие
В дома на нечестивия,
И омразната недостатъчна мярка?

11 Да оправдая ли града гдето има неверни везни
И мешец с измамливи грамове?

12 Защото богаташите му са пълни с насилие,
Жителите му лъжат,
И езикът им в устата им е измамлив.

13 Затова и Аз като те поразих с люта рана,
Ще те запустя поради греховете ти.

14 Ще ядеш, но няма да се насищаш,
И гладуването ти ще остане във вътрешностите ти;
Ще прибереш стоките си, но няма да ги отнесеш,
И каквото отнесеш ще го предам на меч.

15 Ти ще сееш, но няма да жънеш,
Ще изстискаш маслини,
Но няма да се мажеш с масло,
Ще изстискаш и гроздовата беритба,
Но няма да пиеш вино.

16 Защото се опазват повеленията на Амрия,
И всичките дела на Ахаавовия дом,
И ходите по техните мъдрувания;
Затова ще те предам на погибел,
И жителите ти на подсвиркване;
И вие ще носите укора произнесен против людете Ми.

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава