Книгата на пророк Софония - Глава  1

  1 Господното слово, което дойде към Софония, син на Хусия, син на Годолия, син на Амария, Езекиевия син, в дните на Юдовия цар Иосия, Амоновия син: -

  2 Съвсем ще погубя всичко
От лицето на земята, казва Господ.

  3 Ще погубя човек и животно,
Ще погубя въздушните птици, и морските риби,
И съблазнителните идоли заедно с нечестивите;
И ще изтребя човека от лицето на земята, казва Господ.

  4 Ще простра ръката Си върху Юда
И върху всичките ерусалимски жители;
И ще изтребя от това място останалите Ваалови служители,
И името на жреците на идоли заедно със свещениците;

  5 Ще изтребя и ония, които върху къщните покриви се кланят на небесното множество,
И ония поклонници, които се кълнат в Господа,
И които се кълнат в Мелхома;

  6 Тоже ще изтребя ония, които са се отклонили от Господа,
И които не търсят Господа нито питат за Него,

  7 Мълчи в присъствието на Господа Иеова,
Защото е близо денят Господен;
Защото Господ приготви жертва,
Освети поканените Си.

  8 И в деня на жертвата Господна
Ще накажа първенците, и царските чада,
И всички, които са облекли чуждестранни дрехи.

  9 В оня ден ще накажа и всички, които прескачат праговете,
Които пълнят къщите на господарите си с грабителство и измама.

10 И в оня ден, казва Господ,
Ще се чуе метежен вик от рибната порта.
Ридание от втория квартал,
И голям трясък от хълмовете.

11 Плачете, жители на Мактес,
Защото се изтребиха всичките търговски люде,
Погубени бидоха всички, които бяха товарени със сребро.

12 И в онова време
Ще претърся Ерусалим с ламби,
И ще накажа мъжете, които почиват на дрождието си,
Които думат в сърцето си:
Господ няма да стори ни добро, ни зло.

13 Затова имотът им ще бъде разграбен,
И къщите им запустени;
Да! ще построят къщи, но няма да живеят в тях.
И ще насадят лозя, но няма да пият виното им.

14 Близо е великият ден Господен.
Близо и много бърза, -
Гласът на деня Господен;
Там ще извика горчиво и силният.

15 Ден на гняв е оня ден,
Ден на смущение и на утеснение,
Ден на опустошение и на разорение,
Ден на тъмнина и на мрак,
Ден на облак и на гъста мъгла,

16 Ден на тръба и на тревога
Против укрепените градове
И против високите кули при ъглите.

17 Аз така ще наскърбя човеците
Щото ще ходят като слепи,
Защото са съгрешили против Господа;
Кръвта им ще се излее като прах,
И месата им като нечистотии.

18 Нито среброто им, нито златото им
Ще може да ги избави
В деня на гнева Господен;
Но цялата земя ще бъде погълната
От огъня на ревнивостта Му;
Защото ще довърши, и то скоро,
Всичките жители на земята.

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава