Книгата на пророк Софония - Глава  3

  Горко на бунтовния и скверен град,
На насилническия град!

  Той не послуша гласа,
Не прие поправление,
Не упова на Господа,
Не се приближи при своя Бог.

  Първенците всред него са рикаещи лъвове,
Съдиите му вечерни вълци,
Които не остават нищо за заранта.

  Пророците му са вятърничави коварници;
Свещениците му оскверниха светилището,
Извратиха закона.

  Господ всред него е праведен;
Няма да извърши неправда;
Всяка заран изкарва на видело правосъдието Си - неизменно;
Но неправедният не знае срам.

  Изтребих народи; ъгловите им кули са запустели;
Запустих пътищата им, тъй че никой не минава;
Градовете им се разориха,
Тъй че няма човек в тях, няма жител.

  Рекох Си: Ти непременно ще се убоиш от Мене,
Ще приемеш поправление;
И така селището му не щеше да се изтреби
Според всичко онова, което му определих;
Но те подраниха да извратят всичките си дела.

  Затова чакайте Мене, казва Господ,
До деня когато се повдигна за да обирам.
Защото решението Ми е да събера народите,
И да прибера царствата,
За да излея върху тях негодуванието Си,
Всичкия Си лют гняв;
Понеже цялата земя ще бъде погълната
От огъня на ревнивостта Ми.

  Защото тогава ще възвърна на племената чисти устни,
За да призовават всички името Господно,
Да Му слугуват единодушно.

Изотвъд етиопските реки поклонниците Ми,
Разсеяните Ми люде,
Ще Ми донесат принос.

В оня ден няма да бъдеш засрамен
Поради многото дела,
Чрез които си беззаконствувал против Мене;
Защото до тогава ще съм махнал отсред тебе ония от тебе,
Които горделиво тържествуват;
И ти няма вече да се носиш надменно в светия Ми хълм.

Но ще оставя всред тебе
Люде съкрушени и нищи,
Които ще уповават на името Господно.

Останалите от Израиля няма да беззаконствуват,
Нито да лъжат,
Нито ще се намери в устата им измамлив език;
Защото те ще пасат и ще лежат,
И никой няма да ги плаши.

Пей, сионова дъщерьо,
Възкликнете, Израилю,
Весели се и радвай се от все сърце,
Ерусалимска дъщерьо;

Защото Господ отмени присъдите за тебе,
Изхвърли неприятеля ти;
Цар Израилев, да! Господ, е всред тебе;
Няма вече да видиш зло.

В оня ден ще се рече на Ерусалим: Не бой се,
И на Сион: да не ослабват ръцете ти.

Господ твой Бог е всред тебе,
Силният, Който ще те спаси;
Ще се развесели за тебе с радост,
Ще се успокои в любовта Си,
Ще се весели за тебе с песни.

Ще събера ония, които бяха от тебе,
Които скърбят за празниците,
И на които тежи укорът Му.

Ето, в онова време ще се разправя с всички, които те угнетяват,
Ще избавя куцата, ще прибера изгонената,
И ще направя ония за хвала и слава,
Чийто срам е бил в целия свят.

В онова време ще ви доведа пак,
И в онова време ще ви събера;
Защото ще ви направя именити и за похвала
Между всичките племена на земята,
Когато върна пленниците ви пред очите ви, казва Господ.


Тази глава в нормален вид