Книгата на пророк Агея - Глава  2

  В седмия месец, на двадесет и първия ден от месеца, Господното слово дойде чрез пророк Агея и рече:

  Говори сега на управителя на Юда Зоровавел Салатииловия син, и на великия свещеник Исуса Иоседековия син, и на оцелелите люде, като кажеш:

  Кой остава между вас, който е видял тоя дом в предишната му слава? А какъв го виждате сега? Не е ли такъв дом в очите ви като нищо?

  Но ободри се сега, Зоровавелю, казва Господ: и ободри се, ти велики свещениче, Исусе сине Иоседеков; и ободрете се, всички люде на тая земя, казва Господ, и работете; защото Аз съм с вас, казва Господ на Силите.

  Според думата на завета ми с вас, когато излязохте от Египет, Духът Ми ще пребъдва между вас; не бойте се.

  Защото така казва Господ на Силите: Още веднъж, след малко, аз ще разтърся небето и земята, морето и сушата.

  Ще разтърся и всичките народи; и отбраните неща на всичките народи ще дойдат; и Аз ще изпълня тоя дом със слава, казва Господ на Силите.

  Среброто е Мое, и златото е Мое, казва Господ на Силите.

  Последната слава на тоя дом ще бъде по-голяма от предишната, казва Господ на Силите; и на това място ще дам мир, казва Господ на Силите.

На двадесет и четвъртия ден от деветия месец, във втората година на Дария, Господното слово дойде чрез пророк Агея и рече:

Така казва Господ на Силите: Попитай сега свещениците относно закона, като кажеш:

Ако носи някой осветено месо в полата на дрехата си, и с полата допре хляб, или вариво, или вино, или дървено масло, или какво да било ястие, това ще се освети ли? И свещениците в отговор рекоха: Няма да се освети.

Тогава рече Агей: Ако някой, който е нечист от мъртво тяло, се допре до някое от тия неща, ще стане ли то нечисто? И свещениците в отговор рекоха: Ще стане нечисто.

Тогава Агей отговаряйки рече: Така са тия люде, и така е тоя народ, пред Мене, казва Господ, така е и всяко дело на ръцете им; и каквото принасят там е нечисто.

И сега, ви моля, размислете как беше в миналото до днес, преди да е бил положен камък върху камък в Господния храм:

През цялото това време, когато някой отидеше при един куп, който е бил от двадесет мери, те излязоха само десет; когато отидеше при лина за да източи петдесет мери, имаше само двадесет;

поразих ви с изсушителен вятър, с мана, и с град във всичките дела на ръцете ви; но вие не се обърнахте към Мене, казва Господ.

Но сега, размислете как ще бъде от днес нататък, - от двадесет и четвъртия ден на деветия месец, - от деня, когато се положи основата на Господния храм, - размислете го:

Е ли още посеяното в житницата? При това лозата, смоковницата, нарът, и маслината още не са родили плод; обаче, от днес ще ви благословя.

И Господното слово дойде втори път към Агея на двадесет и четвъртия ден от месеца и рече:

Говори на управителя на Юда Зоровавел, като кажеш:
Аз ще разтреса небето и земята;

Ще прекатуря престола на царствата,
И ще съборя силата на царствата на народите;
Ще прекатуря колесниците и ония, които се возят на тях;
И конете и ездачите им ще паднат
Всеки от меча на брата си.

В оня ден казва Господ на Силите,
Ще взема тебе, служителю мой Зоровавелю сине Салатиилов, казва Господ,
И ще те положа като печат;
Защото те избрах, казва Господ на Силите.


Тази глава в нормален вид