Книгата на пророк Захария - Глава  1

  1 В осмия месец, във втората година на Дария, Господното слово дойде към пророк Захария, син на Варахия, син на Идо и рече: -

  2 Господ се разгневи много на бащите ви,

  3 Затова кажи им:
Така казва Господ на Силите:
Върнете се при Мене, казва Господ на Силите;
И Аз ще се върна при вас, казва Господ на Силите.

  4 Не ставайте такива каквито бяха бащите ви,
Към които предишните пророци викаха и рекоха:
Така казва Господ на Силите:
Върнете се сега от нечестивите си пътища,
И от лошите си дела;
Но те не послушаха,
Нито дадоха внимание на Мене, казва Господ.

  5 Бащите ви где са?
И пророците живеят ли вечно?

  6 Но думите Ми и повеленията,
Които заповядах на слугите Си пророците,
Не сполетяха ли бащите ви?
И те се обърнаха и рекоха:
Както Господ на Силите намисли да постъпи с нас
Според постъпките ни и според делата ни,
Така е постъпил с нас.

  7 На двадесет и четвъртия ден от единадесетия месец, който е месец Сават, във втората година на Дария, Господното слово дойде към пророк Захария, син на Варахия, син на Идо, и рече:

  8 Видях нощем, и ето човек който яздеше на червен кон, и стоеше между миртовите дървета, които бяха в едно сенчесто място; и зад него имаше червени, пъстри и бели коне.

  9 Тогава рекох: Господарю мой, кои са тези? И ангелът, който говореше с мене, ми рече: Аз ще ти покажа кои са тези.

10 И човекът, който стоеше между миртите, рече в отговор: Те са ония, които Господ изпрати да обходят света.

11 И проговаряйки на Ангела Господен, който стоеше между миртите, рекоха: Ние обходихме света; и, ето, целият свят седи спокойно и е тих.

12 Тогава ангелът Господен в отговор рече: Господи на Силите, до кога няма да покажеш милост към Ерусалим и Юдовите градове, против които си негодувал през тия седемдесет години?

13 И Господ отговори с добри думи, с утешителни думи, на ангела, който говореше с мене.

14 И тъй ангелът, който говореше с мене, ми рече: Извикай и кажи: Така казва Господ на Силите: Ревнувам твърде силно за Ерусалим и за Сион;

15 и много се сърдя на охолните народи; защото като се разсърдих само малко, те спомогнаха към наскърбяването на Израиля.

16 Затова, така казва Господ: Аз съм се върнал с милост в Ерусалим; домът Ми ще се построи в него, казва Господ на Силите; и връв ще се опъне върху Ерусалим.

17 Извикай още веднъж и речи: Така казва Господ на Силите: Градовете Ми още ще се преливат с благосъстояние; и Господ още ще утеши Сион, и пак ще избере Ерусалим.

18 И като подигнах очите си видях, и ето четири рога.

19 И рекох на ангела, който говореше с мене: Какви са тия? И той ми отговори: Тия са роговете, които разпръснаха Юда, Израиля и Ерусалим.

20 Тогава Господ ми показа четирима ковачи.

21 И рекох: Какво са дошли да правят тия? И в отговор рече: Ония са роговете които разпръснаха Юда тъй, че никой не повдигаше главата си; но тия са дошли да ги уплашат, и да повалят роговете на народите, които подигнаха рог против Юдовата земя за да я разпръснат.

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава