Книгата на пророк Захария - Глава  10

  1 Искайте от Господа дъжд във време на пролетния дъжд;
И Господ, който прави светкавици,
Ще им даде изобилен дъжд,
И трева всекиму на полето.

  2 Понеже идолите говориха суета,
И чародеите видяха лъжливи видения,
Разказаха неверни сънища,
И утешаваха напразно,
Затова людете се скитат като стадо,
Смущават се защото няма пастир.

  3 Гневът Ми пламна против пастирите,
И ще накажа козлите;
Защото Господ на Силите посети стадото Си, Юдовия дом,
И ги направи като Своя великолепен кон в бой.

  4 От Него ще излезе краеъгълният камък,
От Него колът,
От Него боевият лък,
А, заедно с тях, от Него всеки първенец.

  5 Те ще бъдат като силни мъже,
Които в боя тъпчат противниците в калта на пътищата;
И ще воюват, защото Господ е с тях;
И яздещите на коне ще се посрамят.

  6 Аз ще укрепя Юдовия дом,
И ще избавя Иосифовия дом,
И пак ще ги възвърна,
Защото се смилих за тях.
Те ще бъдат като че не бях ги отхвърлил,
Защото Аз съм Господ техен Бог,
И ще ги послушам.

  7 Ефремците ще бъдат като силен мъж,
И сърцето им ще се зарадва като от вино;
Дори чадата им ще видят това и ще се зарадват,
Сърцето им ще се развесели в Господа.

  8 Ще им свирна и ще ги събера,
Защото Аз ги изкупих;
И ще се наплодят както се бяха наплодили.

  9 И при все, че ги сея между племената,
Те ще Ме помнят в далечни страни;
И както те, тъй и чадата им, ще живеят, и ще се върнат.

10 Ще ги доведа пак от Египетската земя,
Ще ги събера от Асирия,
И ще ги доведа в Галаадската земя и в Ливан,
Догдето не ще им се намери място.

11 Като премине Той върху морето,
Ще порази вълните на морето,
И всичките дълбочини на Нил ще изсъхнат;
Гордостта на Асирия ще се повали.
И скиптърът на Египет ще се отнеме.

12 Аз ще ги укрепя в Господа;
И те ще ходят в името Му, казва Господ.

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава