Книгата на пророк Захария - Глава  12

  1 Господното слово наложено на мене за Израиля: -
Така казва Господ, Който простря небето,
И основа земята,
И образува в човека духа му:

  2 Ето, Аз правя Ерусалим омайна чаша
На всичките околни племена;
И това ще бъде и за Юда
В обсадата против Ерусалим.

  3 В оня ден ще направя Ерусалим
Утегчителен камък на всичките племена;
Всички, които се натоварят с него, ще се смажат;
И против него ще се съберат всичките народи на света.

  4 В оня ден, казва Господ,
Ще поразя всеки кон с ужас,
И ездача му с изумление;
А като отворя очите Си над Юдовия дом,
Ще поразя със слепота всеки кон на племената.

  5 И Юдовите началници ще рекат в сърцето си:
Ерусалимските жители са моя подпорка
Чрез Господа на Силите, техния Бог.

  6 В оня ден ще направя Юдовите началници
Като жарник с огън между дърва,
И като запален факел всред снопове;
Те ще погълнат всичките околни племена
Отдясно и отляво,
И Ерусалим пак ще се насели на своето си място,
В Ерусалим.

  7 И Господ ще избави първо Юдовите шатри,
За да не се възвеличи над Юда славата на Давидовия дом
И славата на ерусалимските жители.

  8 В оня ден Господ ще защити ерусалимските жители;
Слабият между тях в оня ден ще бъде като Давида,
И Давидовият дом като Бога,
Като ангел Господен пред тях.

  9 В оня ден
Ще потърся да изтребя всичките народи,
Които идат против Ерусалим;

10 А на Давидовия дом
И на ерусалимските жители
Ще излея дух на благодат и на моление;
И те ще погледнат на Мене, Когото прободоха;
И ще плачат за Него
Както плаче някой за едничкия си син,
И ще скърбят горчиво за Него
Както скърби някой за първородния си.

11 В оня ден ще има голямо жалеене в Ерусалим,
Като жалеенето при Ададримон в полето Магедон.

12 Земята ще жалее,
Всяко домочадие насаме:
Домочадието на Давидовия дом насаме,
И жените им насаме;
Домочадието на Натановия дом насаме,
И жените им насаме;

13 Домочадието на Левиевия дом насаме,
И жените им насаме;
Домочадието на Семея насаме,
И жените им насаме;

14 Всичките останали домочадия,
Всяко домочадие насаме,
И жените им насаме.

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава