Книгата на пророк Захария - Глава  13

  В оня ден ще се отвори извор
За Давидовия дом и за ерусалимските жители
За грях и за нечистота.

  И в оня ден, казва Господ на Силите,
Ще изтребя имената на идолите от земята,
Та не ще се помнят вече;
Тоже ще направя лъжливите пророци и нечистият дух
Да се махнат от земята.

  И ако някой още пророкува,
Тогава баща му и майка му, които са го родили,
Ще му рекат: Няма да живееш,
Защото говориш лъжи в името Господно,
И баща му и майка му, които са го родили,
Ще го прободат, когато пророкува.

  В оня ден
Пророците ще се посрамят,
Всеки от видението си, когато е пророкувал,
И няма да обличат козинява дреха за преструвка.

  Но такъв ще рече: Не съм пророк;
Аз съм земеделец;
Защото човек ме е хванал за роб от младостта ми.

  И ако го попита някой: Какви са тези рани между мишците ти?
Ще отговори: Това са раните, които ми нанесоха в дома на приятелите ми.

  Събуди се, мечо, против пастиря Ми,
Против мъжа, който Ми е съдружник,
Казва Господ на Силите;
Порази пастиря, и овците ще се разпръснат;
И Аз ще обърна ръката Си върху малките.

  И в цялата земя, казва Господ,
Две части от жителите й ще се изтребят и изчезнат,
А третата ще се остави в нея.

  И тая трета част Аз ще прекарам през огън,
Пречиствайки ги както се чисти среброто,
И изпитвайки ги както се изпитва златото.
Те ще призоват Моето име,
И Аз ще ги послушам;
Ще река: Тия са Мои люде;
А те ще рекат, всеки един: Господ е мой Бог.


Тази глава в нормален вид