Книгата на пророк Захария - Глава  14

  1 Ето, ден от Господа иде,
Когато богатството ти ще се раздели всред тебе като обир.

  2 Защото ще събера всичките народи
На бой против Ерусалим;
Градът ще бъде превзет,
Къщите ще бъдат обрани,
И жените изнасилвани,
И половината от града ще отиде в плен;
А останалите люде не ще бъдат изтребени от града.

  3 Тогава Господ ще излезе
И ще воюва против ония народи
Както когато воюва в ден на бой.

  4 В оня ден нозете Му ще застанат
На Елеонския хълм, който е срещу Ерусалим на изток;
И Елеонският хълм ще се разцепи
През средата си към изток и към запад,
Така че ще се образува твърде голям дол,
Като половината от хълма се оттегли към север,
И половината му към юг.

  5 И ще побегнете през тоя дол на Моите хълмове,
Защото долът на хълмовете ще стига до Асал;
Да! ще побегнете както побягнахте от земетръса
В дните на Юдовия цар Озия.
И Господ мой Бог ще дойде, -
И всичките свети ангели с Тебе.

  6 В оня ден
Не ще има светлина;
Блестящите тела ще намалят сиянието си;

  7 Но ще бъде единствен ден,
Познат само на Господа, -
Ни ден, ни нощ;
А привечер ще има виделина.

  8 И в оня ден
Живи води ще излязат из Ерусалим,
Половината им към източното море;
И половината им към западното море;
И лете и зиме ще бъде така.

  9 И Господ ще бъде цар върху целия свят;
В оня ден Господ ще бъде един, и името Му едно.

10 Цялата страна ще се преобърне в поле,
От Газа до Римон на юг от Ерусалим;
И Ерусалим ще се издигне и насели на мястото си,
От Вениаминовата порта до мястото на първата порта, -
До ъгълната порта, и от кулата на Ананеила
До царските линове.

11 Люде ще живеят в него,
И не ще има вече проклетия;
Но Ерусалим ще се насели в безопасност.

12 И ето язвата,
С която Господ ще порази всичките народи,
Които са воювали против Ерусалим:
Месата им ще тлеят, докато още стоят на нозете си,
Очите им ще се разтопят в ямите си,
И езикът им ще тлее в устата им.

13 И в оня ден
Между тях ще има голям смут от Господа,
Тъй щото ще залавят всеки ръката на ближния си,
И неговата ръка ще се подига против ръката на ближния му.

14 Тоже Юда ще воюва в Ерусалим;
И богатството на всичките околни народи ще се събере, -
Злато, сребро и дрехи - в голямо изобилие.

15 И каквато е тая язва,
Такава ще бъде и язвата върху коня, мъската,
Камилата, осела и всичките животни,
Които ще бъдат в ония станове.

16 И всеки, който остане
От всичките народи,
Които са дохождали против Ерусалим,
Ще възлиза от година на година
Да се кланя на Царя, Господа на Силите,
И да празнува празника на колибите.

17 И ако някои от домочадията на света
Не възлизат в Ерусалим
Да се поклонят на Царя, Господа на Силите,
На тях не ще има дъжд.

18 Дори ако не влезе египетското домочадие и не дойде,
То и на тях не ще има дъжд;
Тях ще сполети язвата, с която Господ ще порази народите,
Които не влизат
Да празнуват празника на колибите.

19 Такова ще бъде наказанието на Египет,
И наказанието на всичките народи,
Които не възлизат
Да празнуват празника на колибите.

20 В оня ден и върху звънците на конете ще има надпис:
Посветен Господу;
И самите котли в дома Господен
Ще бъдат като легените пред олтара.

21 Дори всеки котел в Ерусалим и в Юда
Ще бъде посветен Господу на Силите;
Всички, които жертвуват,
Дохождайки ще вземат от тях и ще варят в тях;
И в оня ден не ще има вече който да търгува1
В дома на Господа на Силите.


Предишна глава Следваща глава


1 Или: Ханаанец.

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава