Книгата на пророк Малахия - Глава  2

  И сега, ето заповедта, която се дава на вас, свещеници.

  Ако не послушате, и ако не вземете присърце
Да отдадете слава на името Ми,
Казва Господ на Силите,
Тогава ще пратя върху вас проклетията,
И ще прокълна благословията ви;
Дори ги проклех вече,
Понеже не вземате това присърце.

  Ето, Аз ще разваля семето ви,
И ще намажа лицата ви с нечистотии,
Нечистотиите от жертвите ви;
И ще бъдете отнесени заедно с тях,

  И ще познаете,
Че Аз ви пратих тая заповед,
За да бъде потвърден заветът ми с Левия,
Казва Господ на Силите.

  Заветът Ми беше с него за живот и за мир,
Които и му дадох заради страха,
С който Ми се боеше и се страхуваше от името Ми.

  Законът на истината беше в устата му,
И неправда не се намери в устните му;
Ходеше с Мене в мир и правота,
И отвърна мнозина от беззаконие.

  Понеже устните на свещеника трябва да пазят знание,
И от неговите уста трябва людете да искат закона.
Защото той е посланик на Господа на Силите.

  Но вие се отклонихте от пътя,
Направихте мнозина да се спъват в закона,
Извратихте завета направен с Левия,
Казва Господ на Силите.

  Затова и Аз ви направих презряни
И унижени пред всичките люде,
Защото не сте опазили пътищата Ми,
Но сте били лицеприятни относно закона.

Нямаме ли ние всички един Отец?
Не един ли Бог ни е създал?
Тогава защо се обхождаме коварно всеки против брата си
Та оскверняваме завета направен с бащите ни?

Юда постъпи коварно,
И гнусота се извърши в Израил и в Ерусалим;
Защото Юда оскверни светилището на Господа, което Той люби,
И се ожени за дъщеря на чужд бог.

Господ ще изтреби от Якововите шатри
Човека, който прави това,
Както оня, който поучава това, така и оня, който го слуша,
И оня, който донася принос Господу на Силите.

Правите още и това:
Покривате олтара на Господа със сълзи
С плач и с въздишки,
Поради което Той не поглежда вече приноса,
Нито го приема с благоволение от ръката ви.

И пак казвате: Защо?
Защото Господ стана свидетел
Между тебе и жената на младостта ти
Към която си постъпил невярно,
При все че ти е съпруга и заветната жена,

Защото не направи ли Той двамата един човек,
Ако и да имаше още от духа| на живота?
|И защо един?
За да очаква набожно потомство.
Затова внимавайте в похотите си,
И никой да не постъпва невярно към жената на младостта си.

Защото, казва Господ, Израилевия Бог:
Аз мразя напускане, -
И онзи, който покрива дрехите си с насилие,
Казва Господ на Силите.
Затова внимавайте в похотите си,
Да не би да постъпвате невярно.

Дотегнахте Господу с думите си;
Но пак казвате: С какво Му дотегнахме?
С това, дето думате: Всеки, който върши зло,
Добър е пред Господа, и Той благоволява в тях;
Иначе, къде е Бог на правосъдието?


Тази глава в нормален вид