Книгата на пророк Малахия - Глава  4

  Защото, ето, иде денят, който ще гори като пещ;
И всичките горделиви, и всички, които вършат нечестие, ще бъдат плява.
И тоя ден, който иде, ще ги изгори,
Казва Господ на Силите,
Та няма да им остави ни корен ни клонче.

  А на вас, които се боите от името Ми,
Ще изгрее Слънцето на правдата
С изцеление в крилата си;
И ще излезете и се разиграете като телци из обора.

  Ще стъпчете нечестивите;
Защото те ще бъдат пепел под стъпалата на нозете ви
В деня, който определям,
Казва Господ на Силите.

  Помнете закона на слугата ми Моисея,
Който му заповядах в Хорив за целия Израил,
Сиреч, повеленията и съдбите.

  Ето, Аз ще ви изпратя пророк Илия,
Преди да дойде великият и страшен ден Господен;

  И той ще обърне сърцето на бащите към чадата,
И сърцето на чадата към бащите им,
Да не би да дойда и поразя земята с проклетия.


Тази глава в нормален вид