Числа или четвъртата от петте Моисееви книги - Глава  15

  И Господ говори на Моисея, казвайки:

  Говори на израилтяните, казвайки им: Когато влезете в земята, която Аз ви давам да живеете в нея,

  и пренесете жертва чрез огън Господу, било всеизгаряне, или жертва за изпълнение на обрек, или доброволен принос, или на празниците си, за да направите благоухание Господу от говедата или от овците,

  тогава оня, който принася приноса си Господу, нека принесе за хлебен принос една десета от ефа чисто брашно, смесено с четвърт ин дървено масло.

  И за всяко агне на всеизгарянето или на жертвата да притуриш четвърт от ин вино за възлияние,

  или за всеки овен да притуриш за хлебен принос две десети от ефа чисто брашно, смесено с една трета от ин дървено масло;

  и за възлияние да принесеш една трета от ин вино за благоухание Господу.

  И ако принесеш от говедата за всеизгаряне, или жертва за изпълнение на обрек, или примирителен принос Господу,

  тогава с жертвата от говедата да принесеш за хлебен принос три десети от ефа чисто брашно, смесено с половин ин дървено масло;

и за възлияние да принесеш половин ин вино в жертва чрез огън за благоухание Господу.

Така трябва да се прави за всяко говедо, или за всеки овен, или за всяко агне или яре.

Според числото, което ще принесете, така да направите за всяко според числото им.

Всеки туземец да прави така, когато принася жертва чрез огън за благоухание Господу.

Ако някой чужденец е пришелец между вас, или ако какъвто и да бил е между вас във всичките ви поколения, и принася жертва чрез огън за благоухание Господу, то както правите вие, така да направи и той.

Един закон да има за вас, които сте от обществото, и за чужденеца, който е пришелец между вас, един вечен закон във всичките ви поколения; както сте вие така ще бъде и чужденецът пред Господа.

Един закон и една наредба да има за вас и за чужденеца, който е пришелец между вас.

Господ говори още на Моисея, казвайки:

Говори на израилтяните, казвайки им: Когато влезете в земята, в която Аз ви въвеждам,

и ядете от хляба на земята, тогава да принесете Господу възвишаем принос;

от първото си тесто да принесете пита за възвишаем принос; да го възвишите, както правите с възвишаемия принос от гумно.

От първото си тесто да давате Господу възвишаем принос във всичките си поколения.

И ако прегрешите и не изпълните всички тия заповеди, които Господ каза на Моисея,

то ест, всичко, което Господ ви заповяда чрез Моисея, от деня когато Господ даде заповедта и нататък във всичките ви поколения,

то, ако е сторено от незнание, без да знае обществото - цялото общество нека принесе един юнец за всеизгаряне за благоухание Господу, заедно с хлебния му принос и с възлиянието му, според наредбата, и един козел в принос за грях.

И свещеникът да направи умилостивение за цялото общество израилтяни, и ще им се прости; защото е станало от незнание, и те са принесли приноса си в жертва чрез огън Господу, и приноса си за грях пред Господа за несъзнателната си погрешка;

и ще се прости на цялото общество израилтяни и на чужденеца, който е пришелец между тях, защото колкото за всичките люде стореното е станало от незнание.

Но ако един човек съгреши от незнание, той трябва да принесе едногодишна коза в принос за грях.

И свещеникът да направи умилостивение пред Господа за човека, който е съгрешил от незнание; когато съгреши от незнание, да направи умилостивение за него, и ще му се прости.

Един закон да има за вас, както за туземеца от израилтяните, така и за чужденеца, който е пришелец между тях, когато съгреши от незнание.

Но ако някой съгреши с надменна ръка, бил той туземец или чужденец, той показва презрение към Господа; тоя човек ще бъде изтребен измежду людете си.

Понеже е презрял словото на Господа и престъпил заповедта Му, тоя човек непременно ще се изтреби, беззаконието му ще бъде върху него.

Когато израилтяните бяха в пустинята, намериха един човек, който събираше дърва в съботен ден.

И ония, които го намериха като събираше дърва, доведоха го при Моисея и Аарона и при цялото общество.

И туриха го под стража, понеже не беше още изявено що трябваше да сторят с него.

И Господ каза на Моисея: Човекът непременно трябва да се умъртви; цялото общество да го убие с камъни вън от стана.

И тъй, цялото общество го изведе вън от стана и го уби с камъни, та умря, според както Господ заповяда на Моисея.

Тогава Господ говори на Моисея, казвайки:

Говори на израилтяните и заповядай им да правят, във всичките си поколения, ресни по краищата на дрехите си, и да турят син ширит по ресните на всичките краища.

И това да ви бъде за ресни, като ги гледате, да помните всичките Господни заповеди и да ги изпълнявате, и да не дирите неща по своите си сърца и по своите си очи, подир, които неща вие блудствувате;

та да помните и изпълнявате всичките Ми заповеди, и да бъдете свети на вашия Бог.

Аз съм Господ вашият Бог, Който ви изведох из Египетската земя, за да ви бъда Бог. Аз съм Иеова вашият Бог.


Тази глава в нормален вид