Числа или четвъртата от петте Моисееви книги - Глава  34

  1 Господ говори още на Моисея, казвайки:

  2 Заповядай на израилтяните като им кажеш: Когато влезете в Ханаанската земя, (земята, която ще ви се падне в наследство, Ханаанската земя според границите й),

  3 тогава южните ви земи да бъдат от пустинята Цин покрай Едом: и южната ви граница да бъде от края на Соленото море на изток.

  4 Южната ви граница да завива към нагорнището на Акравим и да отива до Цин и да продължава от южната страна до Кадис-варни, да излиза на Асар-адар и да отива до Асмон.

  5 И границата да завива от Асмон до египетския поток и да стигне до морето.

  6 А за западна граница да имате Голямото море; това да ви бъде западната граница.

  7 Северните ви граници да бъдат тия: от Голямото море да прокарате границата до планината Ор;

  8 от планината Ор да прокарате границата до прохода на Емат; и границата да продължава до Седад.

  9 И границата да продължава до Зифрон и да излиза на Асаренан. Това да ви бъде северната граница.

10 А източната си граница да прокарате от Асаренан до Шефам.

11 И границата да слиза от Шефам до Ривла на изток от Аин; и границата да слиза и да досяга брега на езерото Хинерот на изток.

12 И границата да слиза до Иордан и да излиза на Соленото море. Това ще бъде земята ви според окръжаващите я граници.

13 Моисей, прочее, заповяда на израилтяните като каза: Това е земята, която ще наследите чрез жребие, която Господ заповяда да се даде на деветте и половина племена.

14 Защото племето на рувимците, според бащините си домове, и племето на гадците, според бащините си домове, взеха наследството си, както и половината от Манасиевото племе взе.

15 Тия две и половина племена взеха наследството си оттатък Иордан, срещу Ерихон, на изток.

16 И Господ говори на Моисея казвайки:

17 Ето имената на мъжете, които ще ви разделят земята в наследство: свещеникът Елеазар и Исус Навиевият син.

18 Също и от всяко племе да вземете по един първенец, за да разделят земята в наследство.

19 А ето имената на тия мъже: от Юдовото племе: Халев Ефониевият син;

20 от племето на симеонците: Самуил Амиудовият син;

21 от Вениаминовото племе: Елидад Хислоновият син;

22 от племето на данците: първенец Вукий Иоглиевият син;

23 от Иосифовите потомци, от племето на манасийците: първенец Аниил Ефодовият син;

24 а от племето на ефремците: първенец Камуил Сафтановият син;

25 от племето на завулонците: първенец Елисафан Фарнаховият син;

26 от племето на исахарците: първенец Фалтиил Азановият син;

27 от племето на асирците: първенец Ахиуд Шеломиевият син;

28 и от племето на нефталимците: първенец Федаил Амиудовият син.

29 Тия са, на които Господ заповяда да разделят наследството на израилтяните в Ханаанската земя.

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава