Светото евангелие от Матея - Глава  5

  А Исус като видя множествата, възкачи се на хълма; и когато седна, учениците Му дойдоха при Него.

  И като отвори устата Си поучаваше ги, казвайки:

  Блажени нищите по дух, защото е тяхно небесното царство.

  Блажени скърбящите, защото те ще се утешат.

  Блажени кротките, защото те ще наследят земята.

  Блажени които гладуват и жадуват за правдата, защото те ще се наситят.

  Блажени милостивите, защото на тях ще се показва милост.

  Блажени чистите по сърце, защото те ще видят Бога.

  Блажени миротворците, защото те ще се нарекат Божии чада.

Блажени гонените заради правдата, защото е тяхно небесното царство.

Блажени сте, когато ви хулят и ви гонят, и говорят против вас лъжливо, всякакво зло заради Мене;

радвайте се и веселете се, защото голяма е наградата ви на небесата, понеже така гониха пророците, които бяха преди вас.

Вие сте солта на земята. Но ако солта обезсолее, с какво ще се осоли? Тя вече за нищо не струва, освен да се изхвърли вън и да се тъпче от хората.

Вие сте виделината на света. Град поставен на хълм не може да се укрие.

И когато запалят светило, не го турят под шиника, а на светилника, и то свети на всички, които са в къщи.

Също така нека свети вашата виделина пред човеците, за да виждат добрите ви дела, и да прославят вашия Отец, Който е на небесата.

Да не мислите, че съм дошъл да разруша закона или пророците; не съм дошъл да разруша но да изпълня.

Защото истина ви казвам: Докле премине небето и земята, ни една йота, ни една точка от закона няма да премине, докато всичко не се сбъдне.

И тъй, който наруши една от тия най-малки заповеди, и научи така човеците, най-малък ще се нарече в небесното царство; а който ги изпълни и научи така човеците, той ще се нарече велик в небесното царство.

Защото казвам ви, че ако вашата правда не надмине правдата на книжниците и фарисеите, никак няма да влезете в небесното царство.

Чули сте, че е било казано на старовременните: "Не убивай; и който убие излага се на съд".

А пък Аз ви казвам, че всеки, който се гневи на брата си [без причина], излага се на съд; и който рече на брата си Рака, излага се на Синедриона; а който му рече: Бунтовни безумецо, излага се на огнения пъкъл.

И тъй, като принасяш дара си на олтара, ако там си спомниш, че брат ти има нещо против тебе,

остави дара си там пред олтара, и иди, първо се помири с брата си, тогава дойди и принеси дара си.

Спогаждай се с противника си по-скоро, догдето си на пътя с него към съдилището, да не би противникът ти да те предаде на съдията, а съдията те предаде на служителя, и да бъдеш хвърлен в тъмница.

Истина ти казвам: Никак няма да излезеш оттам докле не изплатиш и последния кодрант.

Чули сте, че е било казано: "Не прелюбодействувай".

Но Аз ви казвам, че всеки, който гледа жена, за да я пожелае, вече е прелюбодействувал с нея в сърцето си.

Ако дясното ти око те съблазнява, извади го и хвърли го; защото по-добре е за тебе да погине една от телесните ти части, а не цялото ти тяло да бъде хвърлено в пъкъла.

И ако дясната ти ръка те съблазнява, отсечи я и хвърли я; защото по-добре е за тебе да погине една от телесните ти части, а не цялото ти тяло да отиде в пъкъла.

Още било казано: "Който си напусне жената, нека й даде разводно писмо".

А пък Аз ви казвам, че всеки, който напусне жена си, освен по причина на прелюбодейство, прави я да прелюбодействува; и който се ожени за нея, когато бъде напусната, той прелюбодействува.

Чули сте още, че е било казано на старовременните: "Не си престъпвай клетвата, но изпълнявай пред Господа клетвите си".

Но Аз ви казвам: Никак да се не кълнете; нито в небето, защото то е престол на Бога;

нито в земята, защото е подножието Му; нито в Ерусалим, защото е град на великия Цар.

Нито в главата си да се не кълнеш, защото не можеш направи ни един косъм бял или черен.

Но говорът ви да бъде: Да, да; Не, не; а каквото е повече от това, е от лукавия.

Чули сте, че е било казано: "Око за око, зъб за зъб".

А пък Аз ви казвам: Не се противете на злия човек; но, ако те плесне някой по дясната буза, обърни му и другата.

На тогава, който би поискал да се съди с тебе и да ти вземе ризата, остави му и горната дреха.

Който те принуди да вървиш с него една миля, иди с него две.

Дай на оногова, който проси от тебе; и не се отвръщай от оногова, който ти иска на заем.

Чули сте, че е било казано: "Обичай ближния си, а мрази неприятеля си".

Но Аз ви казвам: Обичайте неприятелите си и молете се за тия, които ви гонят;

за да бъдете чада на вашия Отец, Който е на небесата; защото Той прави слънцето Си да изгрява на злите и на добрите, и дава дъжд на праведните и на неправедните.

Защото, ако обичате само ония, които обичат вас, каква награда ви се пада? Не правят ли това и бирниците?

И ако поздравявате само братята си, какво особено правите? Не правят ли това и езичниците?

И тъй бъдете съвършени и вие, както е съвършен вашият небесен Отец.


Тази глава в нормален вид