Второзаконие или третата от петте Моисееви книги - Глава  6

  А ето заповедите, повеленията и съдбите, които Господ вашият Бог заповяда да ви науча, за да ги вършите в земята, към която преминавате, за да я притежавате,

  за да се боиш от Господа твоя Бог, да пазиш всичките Му повеления и заповедите Му, които ти заповядвам, ти, синът ти, и внукът ти през всичките дни на живота си, за да ти се продължат дните.

  Чуй, прочее, Израилю, и внимавай да ги вършиш, за да ти бъде добре, и да се размножите много в земята, гдето текат мляко и мед, според както Господ, Бог на бащите ти, ти е обещал.

  Слушай, Израилю; Иеова нашият Бог е един Господ;

  и да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичката си сила.

  Тия думи, които ти заповядвам днес, нека бъдат в сърцето ти;

  и на тях да учиш прилежно чадата си, и за тях да говориш, когато седиш в дома си, когато ходиш по пътя, когато лягаш и когато ставаш.

  Да ги връзваш за знак на ръката си, и да бъдат като надчелия между очите ти.

  И да ги написваш на стълбовете на вратите на къщата си и на портите си.

А когато Господ твоят Бог те въведе в земята, за която се е клел на бащите ти, на Авраама, Исаака и Якова, да ти даде големи и хубави градове, които ти не си съградил,

и къщи пълни с всякакви блага, които не си напълнил, и изкопани кладенци, които не си изкопал, лозя и маслини, които не си насадил, - като ядеш и се наситиш,

внимавай на себе си да не забравяш Господа, Който те изведе из Египетската земя, из дома на робството.

От Господа твоя Бог да се боиш, Нему да служиш, и в Неговото Име да се кълнеш.

Да не следвате други богове, от боговете на племената, които са около вас,

(защото Господ, твоят Бог всред тебе, е Бог ревнив), за да не пламне гневът на Господа твоя Бог против тебе и те изтреби от лицето на земята.

Да не изпитвате Господа вашия Бог, както го изпитвахте в Маса.

Да пазите прилежно заповедите на Господа вашия Бог, заявленията Му и повеленията Му, които ти заповяда.

И да вършиш това, което е право и добро пред Господа, за да ти бъде добре и да влезеш и завладееш добрата земя, за която Господ се е клел на бащите ти,

като изгониш всичките си неприятели от пред себе си, според както Господ каза.

Когато в идните времена синът ти те попита, казвайки: Що значат заявленията, повеленията и съдбите, които Господ нашият Бог ви е заповядал?

Тогава да кажеш на сина си: Бяхме роби на Фараона в Египет; а Господ ни изведе из Египет със силна ръка;

и Господ показа пред очите ни големи и страшни знамения и чудеса над Египет, над Фараона и над целия му дом;

а нас изведе от там, за да ни въведе в земята, за която се е клел на бащите ни и да ни я даде.

Господ ни заповяда да вършим всички тия повеления и да се боим от Господа нашия Бог, за да ни бъде всякога добре, и за да пази Той живота ни, както прави и днес.

И това ще ни се счита за правда, ако внимаваме да вършим всички тия заповеди пред Господа нашия Бог, както ни заповяда.


Тази глава в нормален вид