Първа книга на царете или първа книга на Самуила - Глава  31

  А филистимците воюваха против Израиля; и Израилевите мъже побягнаха от филистимците и паднаха убити в хълма Гелвуе.

  И филистимците настигнаха Саула и синовете му; и филистимците убиха Сауловите синове Ионатана, Авинадава и Мелхусуя.

  И битката се засилваше против Саула, и стрелците го улучиха; и той бе тежко ранен от стрелците.

  Тогава Саул каза на оръженосеца си: Изтегли меча си, та ме прободи с него, за да не дойдат тия необрязани та ме прободат и се поругаят с мене. Но оръженосецът му не прие, защото много се боеше. Затова Саул взе меча си та падна върху него.

  И като видя оръженосецът му, че Саул умря, падна и той на меча си и умря с него.

  Така умря Саул, тримата му сина, оръженосецът му, и всичките му мъже заедно в същия онзи ден.

  Тогава Израилевите мъже, които бяха оттатък долината и отвъд Иордан, като видяха, че Израилевите мъже бягаха, и че Саул и синовете му измряха, напуснаха градовете, та побягнаха; а филистимците дойдоха и се заселиха в тях.

  А на следния ден, когато филистимците дойдоха да съблекат убитите, намериха Саула и тримата му сина паднали на хълма Гелвуе.

  И отсякоха главата му и снеха оръжията му, и изпратиха човеци навред из филистимската земя, за да разнесат известие в капищата на идолите си и между людете.

И оръжията му положиха в капището на астартите, а тялото му обесиха на стената на Ветсан.

А като чуха жителите на Явис-галаад това, което филистимците направиха на Саула,

всичките храбри мъже станаха и, като ходиха цялата нощ, снеха тялото на Саула и телата на синовете му от стената на Ветсан, и като дойдоха в Явис, там ги изгориха.

И взеха костите им та ги закопаха под дървото в Явис, и постиха седем дена.


Тази глава в нормален вид