Втора книга Паралипоменон - Глава  1

  1 1 Соломон, син Давидов, се утвърди в царството си, и Господ, неговият Бог, беше с него и го въздигна високо.2

  2 И заповяда Соломон на цял Израил да се съберат: хилядници, стотници, съдии и всички началници в цял Израил - отценачалници.

  3 Па отидоха Соломон и цялото събрание с него на висината в Гаваон, понеже там беше Божията скиния на събранието, която Моисей, раб Господен, бе направил в пустинята.3

  4 Давид беше пренесъл Божия ковчег от Кириатиарим на онова място, що му беше приготвил, като направи за него скиния в Иерусалим.4

  5 А медният жертвеник, що бе направил Веселиил, син на Урия, Оров син, си оставаше там пред скинията Господня; него потърсиха Соломон и събранието.5

  6 И там, пред лицето на Господа, върху медния жертвеник, който беше пред скинията на събранието, Соломон принесе хиляда всесъжения.

  7 В оная нощ яви се Господ на Соломона и му каза: искай, каквото желаеш, за да ти дам.6

  8 Соломон отговори Богу: Ти стори на баща ми Давида голяма милост и ме постави цар вместо него.7

  9 Нека сега, Господи Боже, се изпълни словото Ти към баща ми Давида. Понеже ме възцари над народ многоброен, като земния прах,8

10 дай ми сега мъдрост и разум, за да излизам и влизам пред тоя народ; защото, кой може да управлява тоя Твой голям народ?9

11 И рече Бог на Соломона: задето си имал това на сърце и не поиска богатство, имот и слава, нито душите на твоите неприятели, нито пък поиска много дни, а си поиска мъдрост и разум, за да управляваш Моя народ, над който те поставих за цар, -10

12 мъдрост и разум ти се дава, а богатство, имот и слава ще ти дам такива, каквито у царете преди тебе не е имало, нито ще има след тебе.11

13 Тогава Соломон се върна от висината в Гаваон, от скинията на събранието, в Иерусалим, и царуваше над Израиля.

14 И събра Соломон колесници и конници; имаше хиляда и четиристотин колесници и дванайсет хиляди конника, които настани по колесничните градове и при царя в Иерусалим.12

15 И направи царят в Иерусалим среброто и златото равноценно с камъните, а кедрите по тяхното множество направи равноценни със смоковниците в низините.13

16 Коне довеждаха Соломону от Египет и от Кува; царски търговци ги с пари купуваха от Кува:14

17 една колесница се купуваше и докарваше от Египет за шестстотин сикли сребро, а един кон - за сто и петдесет. Така те доставяха това чрез свои ръце на всички царе хетейски и царе арамейски.15


Предишна глава Следваща глава


1 У Евреите: "Летописи".

2 3 Царств. 2:12, 13:1

3 3 Царств. 3:4, 1 Парал. 16:39, Изх. 40:18

4 2 Царств. 6:17

5 Изх. 31:2, 38:1

6 3 Царств. 3:5

7 1 Парал. 28:5

8 3 Царств. 3:8, Прем. 9:7

9 3 Царств. 3:12, Прем. 7:7, Числ. 27:17

10 3 Царств. 3:11-12

11 3 Царств. 3:13, 4:31, 2 Парал. 9:12

12 3 Царств. 10:26

13 3 Царств. 10:27

14 3 Царств. 10:28

15 3 Царств. 10:29

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава