Първа книга на Ездра - Глава  1

  1 В първата година на персийския цар Кира, за да се изпълни словото Господне от устата на Иеремия, възбуди Господ духа на Кира, персийски цар, и той заповяда да прогласят по цялото му царство, устно и писмено:1

  2 тъй говори Кир, цар персийски: Господ, Бог небесний, ми даде всички земни царства и ми заповяда да Му съградя дом в Иерусалим, що е в Иудея.

  3 Който между всички вас е от Неговия народ, - неговият Бог да бъде с него, - нека иде в Иерусалим, що е в Иудея, и да гради дом на Господа, Бога Израилев, на Оня Бог, Който е в Иерусалим.

  4 А всички, които са останали по всички места, дето той и да живее, нека му помогнат жителите на онова място със сребро, със злато, с друг имот, с добитък и доброволни приноси за Божия дом, що е в Иерусалим.

  5 Тогава станаха отценачалниците Иудини и Вениаминови, свещениците и левитите, всякой, чийто дух бе възбудил Бог, да идат да градят Господния дом, що е в Иерусалим.

  6 И всички техни съседи им помагаха със сребърни съдове, със злато, с друг имот и с добитък и със скъпи вещи, освен доброволните приноси за храма.

  7 А цар Кир извади съдовете на Господния дом, които Навуходоносор бе отнел от Иерусалим и ги бе поставил в дома на своя бог, -2

  8 изнесе ги Кир, цар персийски, с ръката на Митридата, ковчежника, а тоя ги предаде с брой на Шешбацара, княз Иудин.3

  9 И ето броя им: златни блюда - трийсет, сребърни блюда - хиляда, ножове - двайсет и девет,

10 златни чаши - трийсет, сребърни чаши, двойни - четиристотин и десет, други съдове - хиляда;

11 всичко съдове, златни и сребърни, - пет хиляди и четиристотин. Всичко това взе със себе си Шешбацар, когато преселниците тръгнаха от Вавилон за Иерусалим.


Предишна глава Следваща глава


1 2 Парал. 36:22, 2 Ездр. 2:1, Иер. 25:12, 29:10, Дан. 9:2

2 Дан. 1:2, 4 Царств. 24:13, 25:14

3 1 Ездр. 5:14

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава