Книга на Товита - Глава  1

  1 1 Книга за разказите на Товита, сина Товиилов, Ананиилов, Адуилов, Гаваилов, от Асииловия род, Нефталимово коляно,

  2 който в дните на асирийския цар Енемесара бе взет в плен из Тисва, която се намира надясно от Кидий Нефталимов, в Галилея, над Асир. Аз, Товит, през всички дни на живота си ходих по пътя на истината и правдата2

  3 и правих много добрини на моите братя и на моя народ, който бе дошъл с мене в асирийската страна, в Ниневия.

  4 Когато живеех в моята страна, в земята на Израиля, още като момък, цялото коляно на отца ми Нефталима бе се отцепило от иерусалимския дом, избран от всички Израилеви колена да принасят всички жертва там, дето е осветен храмът на жилището на Всевишния, и утвърден във всички родове навеки.

  5 Както всички отцепили се колена принасяха жертва на Ваала и на юницата, тъй и домът на отца ми Нефталима.3

  6 Аз пък сам често ходех в Иерусалим на празниците, както с вечна наредба е заповядано на цял Израил с първоберки и с десятъци от земните произведения и с начатъци от овчата вълна,4

  7 и давах това на свещениците, синове Ааронови, за жертвеника: десятъка от всички произведения давах на Левиевите синове, които служеха в Иерусалим; другия десятък продавах, и всяка година ходех и го харчех в Иерусалим;

  8 а третия давах, комуто трябваше, както ми заповяда Девора, бащина ми майка, когато след баща си останах сирак.

  9 Когато станах мъж, взех за жена Ана, от бащиния наш род, и родих от нея Товия.5

10 Когато бях отведен пленник в Ниневия, всички мои братя и мои еднородци ядяха от езическите ястия,

11 но аз пазех душата си и не ядях,6

12 защото помнех Бога от все душа.

13 И подари ми Всевишният милост и благоволение пред Енемесара, и аз бях у него доставчик;

14 и ходих в Мидия, в Рага Мидийска, и дадох на Гаваила, брат на Гаврия, десет таланта сребро, за да го пази.7

15 А когато умря Енемесар, вместо него се възцари син му Сенахирим, чиито пътища не бяха постоянни, и аз вече не можех да ходя в Мидия.

16 В дните на Енемесара аз правих много добрини на моите братя:

17 на гладни давах хляба си, на голи - дрехите си и кога виждах някого от моя род умрял и хвърлен зад стената ниневийска, погребвах го.8

18 Тайно погребвах и ония, които цар Сенахирим убиваше, когато, подгонен, се върна из Иудея. А той умъртви мнозина в яростта си. И царят диреше труповете, ала ги не намираха.9

19 Един ниневиец отиде и обади на царя, че аз ги погребвам; тогава се скрих. Като узнах пък, че ме дирят да ме убият, от страх побягнах от града.

20 И разграбиха всичкия ми имот, и ми не остана нищо друго, освен жена ми Ана и син ми Товия.

21 Ала не се минаха петдесет дена, и двамата му сина го убиха и побягнаха в Араратските планини. И вместо него се възцари син му Сахердан, който постави братовия ми син Ахиахара-Анаила над цялото сметководство в царството си и над цялото домакинство.10

22 Ахиахар ходатайствува за мене, и аз се върнах в Ниневия. Ахиахар пък беше и виночерпец, и пазител на пръстена, и домакин, и ковчежник; и Сахердан го постави втори след себе си; той беше братов ми син.


Предишна глава Следваща глава


1 Преведена от гръцки.

2 4 Царств. 17:3

3 3 Царств. 12:30

4 Изх. 22:29

5 Числ. 36:6

6 Дан. 1:8

7 Тов. 4:20

8 Ис. 58:7

9 Ис. 37:37

10 4 Царств. 19:37, 2 Парал. 32:31

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава