Книга на Еклисиаста или Проповедника - Глава  1

  1 Думи на Еклисиаста, син Давидов, цар иерусалимски.1

  2 Суета на суетите, каза Еклисиаст, суета на суетите - всичко е суета!2

  3 Каква полза за човека от всичките му трудове, с които се труди под слънцето?3

  4 Род прехожда, и род дохожда, а земята пребъдва довека.

  5 Слънце изгрява, и слънце залязва и бърза към мястото си, дето изгрява.

  6 Вятър вее към юг и отива към север, върти се, върти се в своя път и пак почва своите кръгообращения.

  7 Всички реки текат в морето, но морето се не препълня: те отново се връщат към онова място, отдето реки текат, за да текат пак.4

  8 За всяка работа се иска труд; човек не може всичко да изкаже; око се не насища от гледане, ухо се не напълня от слушане.5

  9 Каквото е било, пак ще бъде, и каквото се е правило, пак ще се прави - няма нищо ново под слънцето.

10 Случва се да казват за нещо: "виж, на, това е ново"; но то е било вече през вековете, що са били преди нас.

11 Няма спомен за миналото; па и за това, що има да стане, няма да остане спомен у ония, които бъдат отпосле.

12 Аз, Еклисиаст, бях цар над Израиля в Иерусалим;

13 и насочих сърцето си да издирвам и изпитвам чрез мъдрост всичко, що става под небето; това тежко занятие даде Бог на синовете човешки, за да се упражняват с него.

14 Видях всички работи, които се вършат под слънцето, и ето - всичко е суета и гонене на вятър.

15 Кривото не може да стане право, и това, що го няма, не може да се брои.

16 Думах в сърце си тъй: ето, аз се въздигнах и придобих мъдрост повече от всички, които бяха преди мене над Иерусалим, и сърцето ми видя много мъдрост и знание.6

17 И насочих сърцето си да познае мъдрост, да познае безумие и глупост; но узнах, че и това е гонене на вятър;7

18 защото, голяма мъдрост - голямо страдание, и който трупа познание, трупа тъга.


Предишна глава Следваща глава


1 3 Царств. 2:12, Притч. 1:1

2 Екл. 12:8, 2 Кор. 4:18

3 Екл. 2:22

4 Сир. 40:11

5 Притч. 27:20

6 3 Царств. 3:12

7 Екл. 7:25

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава