Книга Песен на песните - Глава  1

  1 Възлюбената. Нека ме целува той с целувки на устата си! Защото неговите милувки са по-добри от вино.1

  2 От благоуханието на твоите мазила името ти е като разлято миро; затова те обичат момите.2

  3 Влечи ме, ще се затечем подире ти; - царят ме въведе в чертозите си, - ще се възхищаваме и ще се радваме с тебе, ще хвалим твоите милувки повече от вино. Заслужено те обичат!3

  4 Дъщери иерусалимски! черна съм, но съм хубава като шатри кидарски, като Соломонови завеси.4

  5 Не гледайте ме, че съм мургава, защото слънцето ме е ожурило: майчините ми синове ми се разсърдиха, туриха ме лозята да пазя - моето собствено лозе не запазих.5

  6 Кажи ми ти, когото обича душата ми: де пасеш? де пладнуваш? Защо да съм като скитница край стадата на твоите другари?6

  7 Хор. Ако не знаеш това, о, най-хубава между жените, то върви си подир овците и си паси яретата покрай пастирските шатри.7

  8 Възлюбеният. Оприличил съм те на моята кобилка във фараоновата колесница, моя любезна!8

  9 Прекрасни са твоите ланити под висулките, твоята шия - с огърлиците;9

10 ще ти направим златни висулки със сребърни титрейки.

11 Възлюбената. Докле царят беше на трапезата, моят нард издаваше благоуханието си.

12 Смирнова китка е моят възлюбен: стои на гърдите ми.

13 Моят възлюбен ми е като кипрова китка в Енгедските лозя.10

14 Възлюбеният. О, хубава си, мила моя, хубава си! имаш очи гълъбови.11

15 Възлюбената. О, хубав си, мой мили, и любезен! И леглото ни е - зеленина.

16 Възлюбеният. Покривите на къщите ни са кедри, потоните ни - кипариси.


Предишна глава Следваща глава


1 Еф. 5:32, Пес. на песн. 4:10

2 Пс. 44:8

3 Пс. 44:9

4 Пс. 44:14, 119:5

5 Откр. 7:16

6 Пес. на песн. 3:1, Иоан 1:41

7 Пес. на песн. 5:8

8 3 Царств. 10:28, Пес. на песн. 2:2, Иоан 15:14

9 Иез. 16:11

10 Иоан 15:1, 1 Царств. 24:1

11 Пес. на песн. 4:1

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава