Книга Премъдрост Соломонова - Глава  1

  1 1 Обичайте правдата, съдии земни, мислете право за Господа, и със сърдечна простота Го търсете,2

  2 защото Него намират ония, които Го не изкушават, и се не явява на ония, които не вярват в Него.3

  3 Защото неправи умувания отдалечават от Бога, и изпитването на силата Му ще изобличи безумните.4

  4 В лукава душа няма да влезе премъдрост и няма да обитава в тяло, което робува на греха;5

  5 защото Светият Дух на премъдростта ще се отдалечи от лукавство, ще се отвърне от неразумни умувания и ще се засрами от приближаващата се неправда.6

  6 Човеколюбивият дух е премъдрост и няма да остави ненаказан оногова, който богохулствува с уста, защото Бог е свидетел на вътрешните му чувства, истинен зрител на сърцето му и слушател на езика му.7

  7 Духът на Господа изпълня вселената и, понеже всичко обема, знае всяка дума.8

  8 Затова, никой, който говори неправда, не ще се укрие, и не ще го отмине изобличителният съд.9

  9 Защото помислите на нечестивеца ще бъдат изпитвани, и думите му ще възлязат при Господа да изобличат беззаконията му,10

10 понеже ухото на ревността чува всичко, и ропотът няма да се скрие.11

11 Затова пазете се от безполезен ропот и вардете се от злодумство на езика, защото дори тайна дума не ще мине току-тъй, а клеветни уста убиват душата.12

12 Не ускорявайте смъртта със заблужденията на живота си и не привличайте си гибел с делата на ръцете си.13

13 Бог не е създал смъртта и не се радва, кога гинат живите,14

14 защото Той е създал всичко за битие, и всичко в света е спасително: няма пагубна отрова, няма и адово царство на земята.15

15 Праведността е безсмъртна, а неправдата причинява смърт;

16 нечестивите я привлякоха с ръце и думи, счетоха я за приятел и изнемогнаха, и сключиха съюз с нея, защото са достойни да бъдат неин дял.16


Предишна глава Следваща глава


1 Тая книга е преведена от гръцки.

2 Ис. 56:1

3 Втор. 4:29, 2 Парал. 15:4

4 Ис. 59:2

5 Екл. 2:26

6 Иер. 43:2

7 Тит 3:4, Пс. 7:10, Иер. 20:12

8 Пс. 138:7

9 Иер. 4:18

10 Екл. 3:17, Мат. 12:36

11 Изх. 20:5

12 1 Кор. 10:10, 2 Кор. 12:20

13 Втор. 4:23

14 Иез. 18:32

15 Бит. 1:31, Сир. 39:21

16 Ис. 28:15, Прем. 18:4

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава