Книга на пророк Исаия - Глава  1

  1 Видение на Исаия, син Амосов, което видя за Иудея и Иерусалим, в дните на иудейските царе Озия, Иоатама, Ахаза и Езекия.

  2 Чуйте, небеса, и слушай, земьо, защото Господ говори: Аз възпитах и въздигнах синове, а те се побуниха против Мене.1

  3 Волът познава стопанина си, и оселът - яслите на господаря си; а Израил (Ме) не познава, Моят народ не разбира.2

  4 Уви, народе грешни, народ отрупан с беззакония, племе от злодейци, синове пагубни! Оставихте Господа, презряхте Светия Израилев, - върнахте се назад.3

  5 Де да ви бият още вас, които все още упорствувате? Цяла глава е в рани, и цяло сърце е изнемогнало.4

  6 От пети до глава няма у тоя народ здраво място: струпи, синяци, гнойни рани, неочистени, непревързани и неомекчени с елей.5

  7 Земята ви опустошена, градовете ви с огън изгорени; нивите ви пред ваши очи чужденци пояждат; всичко е запустяло - като след разорение от чужденци.6

  8 И остана дъщерята Сионова като колиба в лозе, като сенница в градина, като обсаден град.

  9 Да не беше ни Господ Саваот оставил малък остатък, щяхме да бъдем също като Содом, щяхме да заприличаме на Гомора.7

10 Чуйте словото Господне, князе содомски, вслушай се в закона на нашия Бог, народе гоморски!

11 За какво Ми са многото ваши жертви? казва Господ. Преситен съм на всесъжения от овни и на тлъстина от угоен добитък; и кръв от телета, от агнета и козли не искам.8

12 Кога дохождате да се явите пред лицето Ми, кой ви иска да тъпчете дворите Ми?9

13 Не принасяйте вече суетни дарове: каденето е отвратително за Мене; новомесечия, съботи и празнични събрания не мога да търпя: беззаконие - и празнуване!10

14 Душата Ми мрази вашите новомесечия и вашите празници: те са бреме за Мене, тежко Ми е да ги нося.

15 И кога простирате ръце, Аз закривам от вас очите Си, и кога умножавате молбите си, Аз не слушам: ръцете ви са с кръв пълни.

16 Умийте се, очистете се; махнете от очите Ми злите си деяния; престанете да правите зло;11

17 научете се да правите добро, търсете правда, избавяйте угнетен, защищавайте сирак, застъпяйте се за вдовица.12

18 Тогава дойдете - и ще отсъдим, казва Господ. Да бъдат греховете ви и като багрено, - като сняг ще избеля; да бъдат червени и като пурпур, - като вълна ще избеля.

19 Ако поискате и послушате, ще ядете благата земни;13

20 ако пък се отречете и упорствувате, меч ще ви изтреби: защото устата Господни говорят.

21 Как вярната, изпълнена с правосъдие столица стана блудница! В нея правда обитаваше, а сега - убийци.14

22 Среброто ти стана на сгурия, виното ти е с вода смесено;15

23 твоите князе са законопрестъпници и съучастници на крадци; те всички обичат подаръци и ламтят за награда; не закрилят сирак, и тъжба на вдовица не стига до тях.16

24 Затова говори Господ, Господ Саваот, Силният Израилев: о, ще си оттуша над противниците Си и ще отмъстя на враговете Си!17

25 и ще обърна против тебе ръката Си и като в луга ще очистя от тебе сместа и ще отделя от тебе всичко оловено;18

26 и пак ще ти поставям съдии, както отпреди, и съветници, както изпървом; тогава ще говорят за тебе: град на правда, вярна столица.19

27 Сион ще се спаси чрез правосъдие, и обърналите се негови синове - чрез правда;

28 а за всички отстъпници и грешници - гибел, и ония, които са оставили Господа, ще бъдат изтребени.20

29 Те ще бъдат посрамени зарад дъбравите, тъй многожелани от вас, и ще се червят от срам зарад градините, които сте си избрали;21

30 защото вие ще бъдете като дъб, чийто лист е опадал, и като градина, в която няма вода.22

31 И силният ще бъде отрепка, а делото му - искра; и ще горят заедно, - и никой не ще угаси.23


Предишна глава Следваща глава


1 Втор. 32:1

2 Втор. 32:6

3 Ис. 30:9, 57:3, Дан. 9:5

4 Иер. 2:30, 4:19

5 Втор. 28:35

6 Втор. 28:51-52, Ис. 5:5

7 Бит. 19:24, Плач Иер. 3:22, Рим. 9:29, Иер. 23:14

8 Притч. 15:8, Ис. 66:3, Иер. 6:20, Ам. 5:21-22

9 Иер. 7:22

10 Притч. 1:28, Ис. 59:3, Иер. 14:12, Иез. 8:18, Мих. 3:4

11 Пс. 33:15, 1 Петр. 3:11

12 Пс. 41:1, 43:25, 44:22

13 Лев. 25:18

14 Мат. 23:34-35, 23:37

15 Иер. 6:30, Иез. 22:18

16 Изх. 22:22, Иер. 5:28, Ос. 9:15, Зах. 7:10

17 Втор. 28:63

18 Ис. 1:22, Мал. 3:2-3

19 Иер. 33:16

20 Иов 31:3, Пс. 1:6

21 Ис. 65:3, Ос. 4:13

22 Пс. 1:3

23 Мал. 4:1

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава