Книга на пророк Иеремия - Глава  1

  1 Думи на Иеремия, - син на Хелкия, един от свещениците в Анатот, в земята Вениаминова, -1

  2 към когото биде слово Господне в дните на Иосия, син на иудейския цар Амона, в тринайсетата година от царуването му,2

  3 и също в дните на Иоакима, син на иудейския цар Иосия, до края на единайсетата година на Седекия, син на иудейския цар Иосия, до преселението на Иерусалим в петия месец.3

  4 И биде към мене слово Господне:

  5 преди да те образувам в утробата, Аз те познах, и преди да излезеш из утробата, осветих те: поставих те пророк за народите.4

  6 Аз пък отговорих: о, Господи Боже! не умея да говоря, защото съм още млад.5

  7 Но Господ ми рече: не казвай: "млад съм", защото до всички, до които те пратя, ще идеш, и всичко, що ти заповядам, ще кажеш.

  8 Не бой се от тях; защото Аз съм с тебе, за да те избавям, рече Господ.6

  9 И протегна Господ ръка и се докосна до устата ми; и рече ми Господ: ето, Аз турих Моите думи в устата ти.7

10 Гледай, Аз те поставих днес над народи и царства, за да изкореняваш и разоряваш, да погубваш и разрушаваш, да съзидваш и насаждаш.8

11 И биде слово Господне към мене: що виждаш, Иеремие? Отговорих: виждам клонче от миндално дърво.

12 Господ ми рече: добре виждаш, защото Аз бдя над Моето слово, за да се изпълни то скоро.9

13 И биде слово Господне към мене втори път: що виждаш? Отговорих: виждам раздухван от вятъра котел, който ври, и лицето му е към север.

14 И рече ми Господ: от север ще нахлуе нещастието върху всички жители на тая земя.10

15 Защото ето, Аз ще свикам всички племена на северните царства, говори Господ, и те ще дойдат, и ще тури всяко престола си при входа на иерусалимските порти, около всичките му стени и във всички иудейски градове.11

16 И ще произнеса върху тях Моите присъди за всички техни беззакония, задето Ме оставиха и кадиха тамян на другоземни богове и се покланяха на изделия от свои ръце.

17 А ти препаши бедрата си и стани, та им кажи всичко, що ти заповядам; не бъди малодушен пред тях, за да те не поразя пред очите им.12

18 И ето, Аз те поставих днес като укрепен град, като железен стълб и като медна стена против цялата тая земя, против царете на Иуда, против князете му, против свещениците му и против народа на тая земя.13

19 Те ще воюват против тебе, ала не ще ти надвият; защото Аз съм с тебе, за да те избавям, говори Господ.


Предишна глава Следваща глава


1 1 Парал. 6:60

2 4 Царств. 21:26

3 4 Царств. 23:34, 24:17, 25:8

4 Гал. 1:15

5 Изх. 4:10

6 Втор. 31:6, 31:8, Иез. 3:9, Иис. Нав. 11:6

7 Ис. 6:7, Иер. 5:14

8 Сир. 49:9, Иер. 18:7

9 Дан. 9:14, 2 Петр. 2:3

10 Иер. 4:6, 10:22, 13:20

11 Иер. 5:15

12 Лук. 12:35, 1 Петр. 1:13

13 Иер. 15:20, 3:8

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава