Трета книга Моисеева - Левит - Глава  1

  1 И повика Господ Моисея и му каза от скинията на събранието, думайки:1

  2 обади на синовете Израилеви и им кажи: кога някой от вас иска да принесе Господу жертва, то, ако е от добитък, принасяйте жертвата си от едър и дребен добитък.

  3 Ако жертвата му е всесъжение от едър добитък, нека я принесе от мъжко, що е без недостатък; нека я доведе при вратата на скинията на събранието, за да придобие благоволение пред Господа;2

  4 и да възложи ръката си върху главата на жертвата за всесъжение и ще придобие благоволение за очистване от греховете си;3

  5 и да заколи телеца пред Господа, а синовете Ааронови, свещениците, да донесат кръвта и да поръсят с кръвта околовръст жертвеника, що е при входа на скинията на събранието;

  6 и да одере жертвата за всесъжение и да я разсече на части;4

  7 а синовете Ааронови, свещениците, да накладат на жертвеника огън и да наслагат на огъня дърва;5

  8 синовете Ааронови, свещениците, да наслагат частите, главата и тлъстината връз дървата, които са на огъня, върху жертвеника;

  9 а вътрешностите на жертвата и нозете й да измие с вода, и свещеникът да изгори всичко върху жертвеника: това е всесъжение, жертва, благоухание, приятно Господу.6

10 Ако жертвата му за всесъжение (Господу) е от дребен добитък, овци или кози, нека я принесе от мъжко, що е без недостатък (и нека възложи ръката си върху главата й),

11 и да я заколи пред Господа отстрани на жертвеника към север, и синовете Ааронови, свещениците, да поръсят с кръвта й околовръст жертвеника;

12 и да я разсекат на части, като отделят главата й и тлъстината й; и свещеникът да ги наслага върху дървата, които са на огъня върху жертвеника;

13 а вътрешностите и нозете свещеникът да измие с вода и да донесе всичко и да го изгори върху жертвеника; това е всесъжение, жертва, благоухание, приятно Господу.

14 Ако ли принася Господу всесъжение от птици, нека принесе жертвата си от гургулици, или от млади гълъби;7

15 свещеникът да я донесе при жертвеника, да й извие главата, и да я изгори върху жертвеника, а кръвта да изцеди по стената на жертвеника;

16 да отдели гушата й заедно с перата й и да я хвърли до жертвеника към изток, на пепелището;8

17 и да я скърши между крилете й, без да ги отделя, и свещеникът да я изгори на жертвеника, върху дървата, които са на огъня: това е всесъжение, жертва, благоухание, приятно Господу.


Предишна глава Следваща глава


1 Лев. 12:8

2 Изх. 29:10

3 Изх. 29:10, Рим. 3:25, 2 Кор. 5:19

4 Лев. 7:8

5 Лев. 9:24

6 Бит. 8:21, Изх. 29:25, Еф. 5:2

7 Лев. 5:7

8 Лев. 4:12, 6:10

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава