Книга на пророк Осия - Глава  1

  1 Слово Господне, което биде към Осия, син Беериев, в дните на иудейските царе Озия, Иоатама, Ахаза, Езекия, и в дните на израилския цар Иеровоама, син Иоасов.1

  2 Начало на словото Господне към Осия. Рече Господ на Осия: "иди, вземи си жена блудница и деца от блудство; защото твърде много блудствува тая земя, след като отстъпи от Господа".2

  3 И отиде, та взе Гомер, дъщеря на Дивлаима; и тя зачена и му роди син.

  4 И Господ му рече: "наречи му името Изреел, защото още малко ще се мине, и Аз ще отмъстя на дома Ииуев за кръвта, пролята в Изреел и ще прекратя царството на дома Израилев;3

  5 в оня ден ще съкруша лъка Израилев в долина Изреел".4

  6 И зачена пак и роди дъщеря, и Той му рече: "наречи й името Лорухама5, защото Аз няма вече да помилувам дома Израилев, та да им прощавам.

  7 А дома Иудин ще помилувам и ще ги спася чрез техния Господ Бог, ще ги спася не с лък, нито с меч, нито с война, нито с коне и конници".6

  8 И, като откърми Непомилувана, тя зачена и роди син.

  9 И рече Той: "наречи му името Лоами7, защото вие не сте Мой народ, и Аз няма да бъда ваш (Бог).8

10 Но броят на синовете Израилеви ще бъде като морския пясък, който не може нито да се измери, нито да се изброи; и там, дето им говореха: вие сте не Мой народ, ще им казват: вие сте синове на Бога Живий.9

11 И ще се съберат синовете Иудини и синовете Израилеви наедно и ще си поставят един главатар и ще излязат из земята на преселението, защото велик е денят на Изрееля!10


Предишна глава Следваща глава


1 4 Царств. 14:23

2 Ос. 3:1, Иез. 23:3

3 Ос. 2:22, 4 Царств. 10:14, 17:18

4 Иис. Нав. 17:16, Съд. 6:33

5 "Непомилувана".

6 Иоан 20:28, Лук. 1:47

7 "Не Мой народ".

8 4 Царств. 17:18, Ос. 2:23

9 Ос. 2:23, Рим. 9:26, Ис. 62:4, Иоан 10:16, 1 Петр. 2:10

10 Ис. 11:12, Иер. 3:18, Мих. 2:12

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава