Книга на пророк Иона - Глава  1

  1 И биде слово Господне към Иона, син Аматиев:1

  2 "стани, иди в Ниневия, град голям, и проповядвай в него, защото злодеянията му достигнаха до Мене".2

  3 И стана Иона да побегне в Тарсис от лицето Господне; дойде в Иопия и намери кораб, който отиваше за Тарсис, плати за превоз и влезе в него, за да отплува с тях в Тарсис от лицето Господне.

  4 Но Господ подигна в морето силен вятър, и стана в морето голяма буря, и корабът насмалко оставаше да се разбие.3

  5 Уплашиха се корабниците; те викаха всеки към своя бог и почнаха да хвърлят в морето товара от кораба, за да му олекне от него; а Иона бе слязъл в дъното на кораба, бе легнал и дълбоко заспал.4

  6 Дойде при него началникът на кораба и му рече: "защо спиш? стани, извикай към твоя Бог; може би, Бог ще си спомни за нас, и ние не ще загинем".

  7 И рекоха един другиму: "нека хвърлим жребие, за да узнаем, за кого ни постига тая беда". Хвърлиха жребие, и жребието се падна на Иона.

  8 Тогава му рекоха: "кажи ни, за кого ни постигна тая беда? Какво е твоето занятие, и отде идеш ти? де е твоята земя, и от кой народ си?"

  9 Той им рече: "аз съм евреин, почитам Господа, Бога на небесата, Който направи морето и сушата".5

10 Тогава човеците се уплашиха твърде много и му рекоха: "защо направи това?" - защото те узнаха, че той бяга от лицето Господне, - както той сам им бе обадил.

11 И рекоха му: "какво да направим с тебе, за да утихне морето за нас?" Защото морето все се вълнуваше.

12 Тогава той им рече: "вземете ме и ме хвърлете в морето, - и морето ще утихне за вас, защото знам, че заради мене ви постигна тая голяма буря".

13 Ала тия човеци почнаха да гребат усилно, за да стигнат на суша, но не можаха, защото морето все повече вилнееше против тях.

14 Тогава извикаха към Господа и рекоха: "молим Те, Господи, да не загинем поради душата на тоя човек, и да ни не зачетеш невинна кръв; защото Ти, Господи, си направил, което е Тебе угодно!"

15 И взеха Иона, та го хвърлиха в морето; и утихна морето от своята ярост.6

16 И тия човеци се уплашиха от Господа твърде много, принесоха жертви Господу и дадоха оброци.


Предишна глава Следваща глава


1 4 Царств. 14:25

2 Бит. 10:11, Иона 3:3

3 Пс. 106:25

4 4 Царств. 17:29

5 Бит. 1:9

6 Мат. 12:40, 14:32

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава