Четвърта книга Моисеева - Числа - Глава  1

  1 И рече Господ на Моисея в Синайската пустиня, в скинията на събранието, в първия (ден) от втория месец, на втората година, откак бяха излезли из Египетската земя, думайки:1

  2 пребройте цялото общество Израилеви синове според родовете им, според челядите им, според броя на имената им, всички от мъжки пол до един:2

  3 от двайсет години и нагоре, всички способни у Израиля за война; според опълченията им ги пребройте - ти и Аарон;3

  4 заедно с вас трябва да има от всяко коляно по един човек, който да е главатар на рода си.4

  5 И ето имената на мъжете, които ще бъдат с вас: от Рувима - Елицур, Шедеуров син;

  6 от Симеона - Шелумиил, Цуришадаев син;5

  7 от Иуда - Наасон, Аминадавов син;6

  8 от Исахара - Натанаил, Цуаров син;

  9 от Завулона - Елиав, Хелонов син;

10 от синовете на Иосифа: от Ефрема - Елишама, Амиудов син; от Манасия - Гамалиил, Педацуров син;7

11 от Вениамина - Авидан, Гидеониев син;8

12 от Дана - Ахиезер, Амишадаев син;9

13 от Асира - Пагиил, Охранов син;10

14 от Гада - Елиасаф, Регуилов син;11

15 от Нефталима - Ахира, Енанов син.12

16 Тия са избраниците на обществото, началници над отеческите колена, главатари на Израилевите хиляди.

17 Тогава Моисей и Аарон взеха тия поименувани мъже

18 и събраха цялото общество на първия (ден) от втория месец; и те обявиха своите родословия, според родовете си, според челядите си, според броя на имената, от двайсет години и нагоре, всички до един,

19 както бе заповядал Господ на Моисея. И той извърши преброяването им в Синайската пустиня.13

20 Синове на Рувима, първороден син на Израиля, според родовете им, според племената им, според челядите им, според броя на имената, всички до един, всички от мъжки пол, от двайсет години и нагоре, всички способни за война,

21 се наброиха в коляното Рувимово четирийсет и шест хиляди и петстотин.

22 Синове Симеонови според родовете им, според племената им, според челядите им, според броя на имената, всички до един, всички от мъжки пол, от двайсет години и нагоре, всички способни за война,

23 се наброиха в коляното Симеоново петдесет и девет хиляди и триста.

24 Синове Гадови според родовете им, според племената им, според челядите им, според броя на имената (им, един по един, всички от мъжки пол), от двайсет години и нагоре, всички способни за война,

25 се наброиха в коляното Гадово четирийсет и пет хиляди шестстотин и петдесет.

26 Синове Иудини според родовете им, според племената им, според челядите им, според броя на имената (им, един по един, всички от мъжки пол), от двайсет години и нагоре, всички способни за война,

27 се наброиха в коляното Иудино седемдесет и четири хиляди и шестстотин.

28 Синове Исахарови според родовете им, според племената им, според челядите им, според броя на имената (им, един по един, всички от мъжки пол), от двайсет години и нагоре, всички способни за война,

29 се наброиха в коляното Исахарово петдесет и четири хиляди и четиристотин.

30 Синове Завулонови според родовете им, според племената им, според челядите им, според броя на имената (им, един по един, всички от мъжки пол), от двайсет години и нагоре, всички способни за война,

31 се наброиха в коляното Завулоново петдесет и седем хиляди и четиристотин.

32 Синове на Иосифа, синове Ефремови, според родовете им, според племената им, според челядите им, според броя на имената (им, един по един, всички от мъжки пол), от двайсет години и нагоре, всички способни за война,

33 се наброиха в коляното Ефремово четирийсет хиляди и петстотин.

34 Синове Манасиеви според родовете им, според племената им, според челядите им, според броя на имената (им, един по един, всички от мъжки пол), от двайсет години и нагоре, всички способни за война,

35 се наброиха в коляното Манасиево трийсет и две хиляди и двеста.

36 Синове Вениаминови според родовете им, според племената им, според челядите им, според броя на имената (им, един по един, всички от мъжки пол), от двайсет години и нагоре, всички способни за война,

37 се наброиха в коляното Вениаминово трийсет и пет хиляди и четиристотин.

38 Синове Данови според родовете им, според племената им, според челядите им, според броя на имената (им, един по един, всички от мъжки пол), от двайсет години и нагоре, всички способни за война,

39 се наброиха в коляното Даново шейсет и две хиляди и седемстотин.

40 Синове Асирови според родовете им, според племената им, според челядите им, според броя на имената (им, един по един, всички от мъжки пол), от двайсет години и нагоре, всички способни за война,

41 се наброиха в коляното Асирово четирийсет и една хиляди и петстотин.

42 Синове Нефталимови според родовете им, според племената им, според челядите им, според броя на имената (им, един по един, всички от мъжки пол), от двайсет години и нагоре, всички способни за война,

43 се наброиха в коляното Нефталимово петдесет и три хиляди и четиристотин.

44 Това са ония, които влязоха в преброението и които преброи Моисей и Аарон и началниците Израилеви - дванайсетте човеци, по един човек от всяко племе.

45 Всички, влезли в преброението, синове Израилеви, според челядите им, от двайсет години и нагоре, всички способни у Израиля за война,

46 всички, влезли в преброението, бяха шестстотин и три хиляди петстотин и петдесет.14

47 А левитите между тях не бяха преброени според бащините им поколения.

48 И рече Господ на Моисея, думайки:

49 само Левиевото коляно не внасяй в преброението и ги не брой заедно със синовете на Израиля;15

50 но повери на левитите скинията на откровението, всичките й принадлежности и всичко, що е при нея: нека те носят скинията и всичките й принадлежности и да служат при нея, и около скинията нека се разполагат на стан;

51 и кога трябва да се пренася скинията, левити да я дигат, и кога трябва да се спре скинията, левити да я слагат; ако пък се доближи някой външен, да бъде умъртвен.16

52 Синовете Израилеви трябва да стануват всеки в стана си и всеки при знамето си, според опълченията си;

53 а левитите трябва да се разполагат на стан около скинията на откровението, за да не падне гняв върху обществото на синовете Израилеви, и левитите да стоят на стража при скинията на откровението.

54 Тъй сториха синовете Израилеви: както бе заповядал Господ на Моисея, тъй и сториха.17


Предишна глава Следваща глава


1 Изх. 25:22

2 Изх. 20:12

3 Числ. 26:4, 1 Парал. 25:28, 2 Парал. 25:5

4 Числ. 13:4

5 Числ. 10:19

6 Числ. 10:14, 1 Парал. 2:10

7 Числ. 2:18, 2:20

8 Числ. 2:22

9 Числ. 2:25

10 Числ. 2:27

11 Числ. 2:14

12 Числ. 2:29

13 Числ. 26:64

14 Числ. 26:51

15 Числ. 3:15

16 Числ. 3:10, 3:38, 4:5, 18:7

17 Изх. 12:28, Числ. 2:34

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава