Книга на пророк Михей - Глава  1

  1 Слово Господне, което биде към Михея Мораститеца в дните на Иоатама, Ахаза и Езекия, царе иудейски, и което му бе открито за Самария и Иерусалим.1

  2 Слушайте, всички народи, внимавай, земьо, и всичко, що я пълни! Да бъде свидетел против вас Господ Бог, Господ от светия Свой храм!2

  3 Защото ето, Господ излиза от Своето място, ще слезе, и ще стъпи върху земните височини, -3

  4 и планините ще се разклатят под Него, долините ще се разтопят като восък от огън, като вода, що се лее низ стръмнина.4

  5 И всичко това - поради нечестието на Иакова, поради греха на Израилевия дом. От кого е нечестието на Иакова? Нали от Самария? Кой уреди оброчища в Иудея? Нали Иерусалим?5

  6 Затова ще направя Самария купище развалини в полето, място за насаждане лозе; ще срина камъните й в долината и ще разголя основите й.

  7 Всичките й истукани ще бъдат потрошени и всичките й дарове от блудство - с огън изгорени: всичките й идоли ще предам на разрушение; с дарове от блудство ги е правила, в дарове от блудство ще бъдат и преобърнати.6

  8 Затова и ще плача и ридая, ще ходя като ограбен и оголен, ще вия като чакал и ще плача като камилска птица,7

  9 защото тежко е нейното поражение; то дойде до Иуда, стигна даже до портите на моя народ, до Иерусалим.

10 Не разгласявайте това в Гет, не плачете там с глас, а в селище Офра с пепел се посипете.8

11 Изселвайте се, жителки шафирски, срамотно разголени; не ще убегне и жителката цаанска, плачът в селище Ецел не ще ви остави да се спрете там.

12 Тъгува за своето благо жителката маротска, защото слезе от Господа злочестие към портите иерусалимски.9

13 Запрягай бързи коне в колесница, жителко лахиска; ти си начало на греха у сионската щерка, защото у теб се явиха престъпленията на Израиля.10

14 Затова ти ще пращаш дарове в Морешет-Гет; но ахзивските селища ще бъдат измама за царете израилски.

15 Ще доведа и наследник при тебе, жителко морешка; той ще премине дори до Одолам, славата Израилева.11

16 Хвърли си косата, острижи се - от скърб за нежно любимите си синове; разшири лисината за тях като линеещ орел, защото те ще бъдат изселени от тебе.12


Предишна глава Следваща глава


1 Иер. 26:18

2 Втор. 32:1, Ис. 1:2

3 Ис. 26:21

4 Пс. 96:5

5 Иез. 20:29

6 Иез. 16:31, 16:39, Ос. 2:12

7 Иов 30:29

8 2 Царств. 1:20, Иер. 6:26

9 Ис. 45:7, Ам. 3:6

10 4 Царств. 14:19, 2 Парал. 32:9, Ис. 36:2

11 Иис. Нав. 15:35

12 Ис. 22:12

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава