Книга на пророк Авакума - Глава  1

  1 Пророческо видение, което видя пророк Авакум.

  2 Докога, Господи, ще викам, и Ти не ще чуваш, ще викам към Тебе за насилието, и Ти не ще избавяш?1

  3 Защо ми даваш да виждам злодейство и да гледам нещастие? Грабеж и насилие са отпреде ми, и въстава вражда, подига се раздор.2

  4 От това законът изгуби сила, и няма праведен съд: понеже нечестивец надвива праведника, то и съдът бива опак.3

  5 Погледайте между народите, взрете се - и много ще се почудите; защото във ваши дни Аз ще извърша такова дело, което вие не бихте повярвали, ако ви разказваха.4

  6 Защото ето, Аз ще подигна халдейци, народ жесток и необуздан, който ходи по ширините земни да завладее селения, нему непринадлежащи.5

  7 Страшен и ужасен е той; от него самия произлиза съдът му и властта му.

  8 Конете му са по-бързи от леопарди и по-устремни от вечерни вълци; конницата му припка по разни страни; ездачите му дохождат отдалеч, прилетяват като орел, който се спуска върху плячка.6

  9 Вкупом той ходи за грабеж; като устреми лицето си напред, той залавя пленници като пясък.

10 И над царе се той подиграва, и князе му служат за гавра; над всяка крепост се смее: насипва обсаден окоп и я превзима.

11 Тогава духът му се възгордява, и той ходи и буйствува; силата му е негов бог.7

12 Но не си ли Ти отвека Господ, Бог мой, Светий мой? Ние няма да умрем! Ти, Господи, само за съд си го допуснал. Скало моя! За наказание си го Ти назначил.8

13 На чистите Твои очи не е свойствено да гледат злодейство, и да гледаш на притеснение Ти не можеш. Защо гледаш злодейци, и си безмълвен, когато нечестивец поглъща оногова, който е по-праведен от него,9

14 и оставят людете като риба в море, като влечуги, които нямат властник?

15 Всички тях с въдица измъква, залавя в мрежата си и ги събира в своите неволи, и за това се радва и тържествува.10

16 Затова на мрежата си принася жертва и на невода си кади тамян, защото от тях е тлъст делът му и вкусна храната му.11

17 Нима затова той трябва да изпразва мрежата си и непрестанно да избива народите безмилостно?


Предишна глава Следваща глава


1 Пс. 12:2

2 Иез. 22:29

3 Иов 21:7, Иер. 12:1

4 Деян. 13:41

5 Иер. 50:41-42

6 Иер. 4:13, 5:6

7 2 Парал. 28:23

8 Пс. 37:2, Иер. 10:24, 46:28

9 Мат. 5:8, Ав. 1:4

10 Марк. 12:13

11 Ис. 10:13

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава