Книга на пророк Софония - Глава  1

  1 Слово Господне, което биде към Софония, син на Хусия, син на Годолия, син на Амория, син на Езекия, в дните на Иосия, син Амонов, цар иудейски.1

  2 Всичко ще изтребя от лицето на земята - казва Господ:

  3 ще изтребя човеци и добитък, ще изтребя птици небесни и риби морски, и съблазните заедно с нечестивите; ще изтребя човеците от лицето на земята, казва Господ.2

  4 И ще простра ръката Си върху Иудея и върху всички жители на Иерусалим; ще изтребя от това място остатъците на Ваала, името на жреците със свещениците,3

  5 и ония, които върху покривите се покланят на воинството небесно, и ония от покланящите се, които се кълнат в Господа и се кълнат в царя си,4

  6 и ония, които отстъпиха от Господа, не търсиха Господа и не Го подирват.

  7 Замълчи пред лицето на Господа Бога, защото близо е денят Господен. Вече приготви Господ жертвеното клане, назначи, кого да повика.5

  8 И в деня на жертвата Господня Аз ще споходя князете, синовете на царя и всички, които се обличат в дреха на чуждоплеменници;6

  9 ще споходя в оня ден всички, които прескачат праг, които дома на своя Господ напълнят с насилие и измама.

10 И ще има в оня ден, казва Господ, вик при Рибни порти и ридание при другите порти и голямо разрушение на хълмовете.

11 Плачете, жители от долната част на града, защото ще изчезне целият търговски народ, и изтребени ще бъдат натоварените със сребро.

12 И в онова време Аз ще огледам Иерусалим със светило и ще накажа ония, които седят на дрождието си и казват в сърце си: "Господ не прави ни добро, ни зло", -7

13 и ще станат богатствата им плячка, и къщите им ще запустеят; те ще построят къщи, а няма да живеят в тях, ще насадят лозя, а вино от тях няма да пият.8

14 Близо е великият ден Господен, близо - и твърде бърза: вече се чува гласът на деня Господен. Горчиво ще завика тогава и най-храбрият!9

15 Ден на гняв е тоя ден, ден на скръб и на теснотия, ден на опустошение и разорение, ден на тъма и на мрак, ден на облак и на мъгла,10

16 ден на тръба и на боен вик против укрепени градове и високи кули.

17 И Аз ще стесня човеците, и те ще ходят като слепи, защото съгрешиха против Господа, и разхвърлена ще бъде кръвта им като прах, и плътта им - като смет.

18 Ни среброто им, нито златото им не ще може да ги спаси в деня на гнева Господен, и от огъня на ревността Му ще бъде погълната цялата тая земя, защото изтребване, и при това внезапно, ще извърши Той над всички жители земни.11


Предишна глава Следваща глава


1 4 Царств. 22:1

2 Ис. 24:3, Ос. 4:3

3 Иер. 49:3, Ос. 10:5

4 Иер. 44:17, Ос. 4:15

5 Пс. 36:7, Иер. 46:10, Ис. 34:6

6 4 Царств. 25:7, 1 Петр. 3:3

7 Иер. 48:11, Иез. 11:3

8 Втор. 28:30, Ам. 5:11, Мих. 6:15

9 Иез. 30:3

10 Иер. 30:7, Иоил 2:11, Ам. 5:18

11 Притч. 11:4, Иез. 7:19

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава