Книга на пророк Захария - Глава  1

  1 На осмия месец, през втората година на Дария, биде слово Господне към пророк Захария, син Варахиев, син Адов:1

  2 разгневи се Господ на бащите ви с голям гняв;

  3 затова кажи им: тъй казва Господ Саваот: обърнете се към Мене, казва Господ Саваот, и Аз ще се обърна към вас, казва Господ Саваот.2

  4 Не бъдете като бащите си, към които се провикваха предишните пророци, думайки: тъй казва Господ Саваот: обърнете се от лошите си пътища и от лошите си дела; но те не слушаха и не Ми дадоха внимание, казва Господ.3

  5 Бащите ви де са? па и пророците ще живеят ли вечно?4

  6 Но думите Ми и наредбите Ми, които заповядах на Моите раби - пророците, нима не постигнаха бащите ви? И те се обръщаха и казваха: както определи Господ Саваот да постъпва с нас по нашите пътища и по делата ни, тъй и постъпи с нас.

  7 На двайсет и четвъртия ден от единайсетия месец, - това е месец шеват, - през втората година на Дария, биде слово Господне към пророк Захария, син Варахиев, Адов син:

  8 видях през нощта: ето, един мъж на риж кон стои между мирти, които бяха в глъбнатината, а отзаде му рижи, сиви и бели коне;5

  9 и рекох: кои са те, господине мой? И рече ми Ангелът, който говореше с мене: ще ти покажа, кои са те.6

10 И отговори мъжът, който стоеше между миртите, и рече: това са ония, които Господ прати да обикалят земята.

11 И те отговаряха на Ангела Господен, който стоеше между миртите и рекоха: обиколихме земята, и ето, цялата земя е населена и спокойна.

12 И отговори Ангелът Господен и рече: Господи Вседържителю! Докога няма да се смилиш над Иерусалим и над градовете Иудини, на които Ти се гневиш ето вече седемдесет години?7

13 Тогава в отговор на Ангела, който говореше с мене, изрече Господ слова благи, слова утешителни.

14 И рече ми Ангелът, който говореше с мене: провъзгласи и кажи: тъй казва Господ Саваот: поревнувах Аз за Иерусалим и за Сион с голяма ревност;8

15 и с голямо негодуване негодувам против народите, които живеят в покой, защото, когато Аз се малко разгневих, те усилиха злото.

16 Затова тъй казва Господ: Аз се обръщам към Иерусалим с милосърдие; в него ще се съгради Моят дом, казва Господ Саваот, и земемерна връв ще се протегне по Иерусалим.9

17 Още провъзгласи и кажи: тъй казва Господ Саваот: отново градовете Ми ще се препълнят с блага, и Господ ще утеши Сион и пак ще избере Иерусалим.10

18 И повдигнах очите си и видях: ето четири рога.

19 И рекох на Ангела, който говореше с мене: какво е това? Той ми отговори: това са роговете, които разпръснаха Иуда, Израиля и Иерусалим.

20 После Господ ми показа четирма работника.

21 И рекох: какво отиват да правят те? Той ми каза тъй: ония рогове разпръснаха Иуда, тъй че никой не може да подигне главата си; а тия дойдоха да ги изплашат, да отбият роговете на народите, които повдигнаха рога си против земята на Иуда, за да я разпръснат.


Предишна глава Следваща глава


1 Аг. 1:1, 1 Ездр. 4:24, 5:1

2 Ис. 31:6, 45:22, Иер. 3:12, Иез. 18:30, 33:11, Ос. 14:2, Иоил 2:12, Мал. 3:7

3 2 Парал. 36:16, Зах. 7:11

4 1 Кор. 10:5

5 Откр. 19:11, Зах. 6:2-3

6 Зах. 4:1

7 Иер. 25:11-12

8 Зах. 8:2

9 Иер. 30:10, Зах. 4:9-10

10 Зах. 2:12

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава