Книга на пророк Малахия - Глава  1

  1 Пророческо слово от Господа към Израиля чрез Малахия.

  2 Възлюбих ви, казва Господ. А вие казвате: "в какво Ти си проявил любов към нас?" - Исав не е ли брат на Иакова? казва Господ, и все пак Аз възлюбих Иакова,1

  3 а Исава намразих и предадох планините му на опустошение, и владенията му - на чакалите пустинни.2

  4 Ако Едом каже: ние сме разорени, но ще възстановим разрушеното, то Господ Саваот казва: те ще построят, пък Аз ще разруша, и ще ги нарекат нечестива област - народ, на който Господ се разгневи завинаги.3

  5 И ще видят това очите ви, и вие ще кажете: възвеличи се Господ над пределите Израилеви!

  6 Син почита баща, и роб - господаря си; ако Аз съм баща, то де е почитта към Мене? И ако Аз съм Господ, то де е благоговението пред Мене? казва Господ Саваот вам, свещеници, които безславите името Ми. Вие казвате: с какво безславим Твоето име?4

  7 Вие донасяте на жертвеника Ми нечист хляб, а казвате: с какво Те безславим? - С това, че казвате: трапезата Господня не заслужава уважение.5

  8 И когато принасяте в жертва сляпо, не е ли това лошо? или когато принасяте хромо и болно, не е ли това лошо? Поднеси това на твоя княз; ще бъде ли той доволен от тебе и ще те приеме ли благосклонно? казва Господ Саваот.6

  9 И тъй, молете се Богу, да ни помилува; а когато такова нещо излиза от ръцете ви, то може ли Той милостиво да ви приеме? казва Господ Саваот.7

10 По-добре някой от вас да затвори вратата, та да не държат напразно огън на жертвеника Ми. Не е благоволението Ми към вас, казва Господ Саваот, и приносът от ръцете ви не Ми е благоугоден.8

11 Защото от слънчев изток до запад ще стане велико името Ми между народите, и на всяко място ще принасят тамян на името Ми и чиста жертва; велико ще стане името Ми между народите, казва Господ Саваот.9

12 А вие го хулите с това, дето казвате: трапезата Господня не заслужава уважение, и доходът от нея е нищожна храна.

13 При това казвате: ето колко труд! и я пренебрегвате, казва Господ Саваот, и принасяте крадено, хромо и болно, и от такова пак свойство принасяте хлебен дар: мога ли с благоволение да приемам това от ръцете ви? казва Господ.

14 Проклет лъжливият, който има в стадото без повреда мъжко, и той е дал обещание, а принася в жертва Господу повредено: защото Аз съм Цар велик, и името Ми е страшно у народите.10


Предишна глава Следваща глава


1 Рим. 9:13

2 Ис. 13:22, Иер. 9:11, Иез. 35:9

3 Ис. 9:10, Иер. 45:4, 1 Мак. 5:3

4 Изх. 20:12, Мат. 15:4

5 Ис. 58:2

6 Изх. 12:5, 29:38, Лев. 22:20, Втор. 15:21

7 2 Парал. 19:7

8 Ис. 1:11, Иер. 6:20, Ам. 5:21-22

9 Пс. 112:3

10 Пс. 46:3

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава