От Матея свето Евангелие - Глава  1

  1 Книга за живота на Иисуса Христа, Син Давидов, Син Авраамов.1

  2 Авраам роди Исаака; Исаак роди Иакова; Иаков роди Иуда и братята му;2

  3 Иуда роди Фареса и Зара от Тамар; Фарес роди Есрома; Есром роди Арама;3

  4 Арам роди Аминадава; Аминадав роди Наасона; Наасон роди Салмона;

  5 Салмон роди Вооза от Раав; Вооз роди Овида от Рут; Овид роди Иесея;4

  6 Иесей роди цар Давида; цар Давид роди Соломона от Уриевата жена;5

  7 Соломон роди Ровоама; Ровоам роди Авия; Авия роди Аса;6

  8 Аса роди Иосафата; Иосафат роди Иорама; Иорам роди Озия;

  9 Озия роди Иоатама; Иоатам роди Ахаза; Ахаз роди Езекия;

10 Езекия роди Манасия; Манасия роди Амона; Амон роди Иосия;7

11 Иосия роди Иоакима; Иоаким роди Иехония и братята му - през време на преселението Вавилонско.8

12 А след преселението Вавилонско Иехония роди Салатииля; Салатиил роди Зоровавеля;9

13 Зоровавел роди Авиуда; Авиуд роди Елиакима; Елиаким роди Азора;

14 Азор роди Садока; Садок роди Ахима; Ахим роди Елиуда;

15 Елиуд роди Елеазара; Елеазар роди Матана; Матан роди Иакова;

16 Иаков роди Иосифа, мъжа на Мария, от която се роди Иисус, наричан Христос.

17 И тъй, всички родове от Авраама до Давида са четиринайсет рода; и от Давида до Вавилонското преселение - четиринайсет рода; и от Вавилонското преселение до Христа - четиринайсет рода.

18 А рождението на Иисуса Христа стана тъй: след сгодяване на майка Му Мария за Иосифа, преди още да бяха се те събрали, оказа се, че тя е непразна от Духа Светаго.10

19 А Иосиф, мъж й, понеже беше праведен и не желаеше да я осрами, поиска тайно да я напусне.

20 Но когато намисли това, ето, Ангел Господен му се яви насъне и каза: Иосифе, син Давидов, не бой се да приемеш Мария, жена си; защото заченалото се в нея е от Духа Светаго;

21 тя ще роди Син, и ще Му наречеш името Иисус; защото Той ще спаси народа Си от греховете му.11

22 А всичко това стана, за да се сбъдне реченото от Господа чрез пророка, който каза:

23 "ето, девицата ще зачене в утробата си и ще роди Син, и ще Му нарекат името Емануил",12 което ще рече: с нас е Бог.13

24 Като стана от сън, Иосиф направи, както му бе заповядал Ангелът Господен, и прие жена си.

25 И не познаваше я, докле тя роди своя първороден Син; и той Му нарече името Иисус.14


Предишна глава Следваща глава


1 Лук. 3:23

2 Бит. 21:2, 25:26, 29:35

3 Бит. 38:30, 46:12, Рут 4:18, 1 Парал. 2:5

4 Рут 4:21, 1 Парал. 2:11

5 1 Царств. 17:12, 2 Царств. 12:24

6 3 Царств. 11:43, 14:31, 15:8, 1 Парал. 3:10

7 4 Царств. 20:21, 1 Парал. 3:13

8 4 Царств. 23:34, 24:6, 1 Парал. 3:16, 2 Парал. 36:4

9 1 Парал. 3:17, 2 Парал. 36:8, 1 Ездр. 3:2, 5:2

10 Лук. 1:27

11 Лук. 1:31, Деян. 4:12, 1 Иоан 2:2, Рим. 3:24

12 Това място е по превода на 70-те, по който новозаветните свещени писатели току-речи изключително привеждат в съчиненията си места от Ветхия Завет.

13 Ис. 7:14

14 Лук. 2:21

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава