Съборно послание на св. ап. Иакова - Глава  1

  1 Иаков, раб на Бога и на Господа Иисуса Христа, праща поздрав на дванайсетте колена, които живеят пръснато.

  2 Смятайте го за голяма радост, братя мои, кога паднете в разни изкушения,1

  3 като знаете, че изпитанието на вашата вяра произвежда търпение;2

  4 търпението пък нека бъде съвършено нещо, за да бъдете съвършени и цялостни, без никакъв недостатък.

  5 Ако ли някому от вас не достига мъдрост, нека проси от Бога, Който дава на всички щедро и без укор, - и ще му се даде.3

  6 Но да проси с вяра и никак да не се съмнява; защото, който се съмнява, прилича на морска вълна, издигана и размятана от вятъра;4

  7 такъв човек да не мисли, че ще получи нещо от Господа.

  8 Човек двоедушен във всичките си пътища е неуреден.

  9 Униженият брат да се хвали със своята висота,

10 а богатият - със своето унижение, защото той ще премине, както цвят у трева:5

11 изгря слънце с жегата си и изсуши тревата, и цветът й олетя, и хубостта на нейния изглед изчезна; тъй ще увехне и богатият в своите пътища.

12 Блажен е оня човек, който търпи изкушение, защото, след като бъде изпитан, ще получи венеца на живота, що Господ е обещал на ония, които Го обичат.6

13 Никой, кога е в изкушение, да не казва: Бог ме изкушава; защото Бог се от зло не изкушава, а и Сам не изкушава никого,7

14 но всеки се изкушава, увличан и примамван от собствената си похот;

15 след това похотта, като зачене, ражда грях, а грехът, извършен, ражда смърт.8

16 Не се заблуждавайте, възлюбени мои братя.

17 Всяко добро даяние и всеки съвършен дар иде отгоре, слизайки от Отца на светлините, у Когото няма изменение, нито сянка от промяна.9

18 Той ни роди по Своя воля чрез словото на истината, за да бъдем като начатък на създанията Му.10

19 И тъй, възлюбени мои братя, нека всеки човек бъде бърз на слушане, бавен на говорене, бавен на гняв,11

20 защото човешкият гняв не върши Божия правда.

21 Затова, като отхвърлите всяка нечистота и набрана злоба, с кротост приемете насаденото слово, което може да спаси душите ви.12

22 Бъдете изпълнители на словото, а не само слушатели, мамещи сами себе си.13

23 Защото, който слуша словото и го не изпълнява, той прилича на човек, който гледа естественото си лице в огледало:

24 погледне се, отмине, и веднага забравя, какъв е бил.

25 Но който вникне в съвършения закон на свободата и пребъде в него, той, бидейки незабравлив слушател, а изпълнител на делото, ще бъде блажен в действията си.14

26 Ако някой от вас мисли, че е благочестив, но не обуздава езика си, а мами сърцето си, неговото благочестие е суетно.15

27 Чисто и непорочно благочестие пред Бога и Отца е това: да пригледваш сираци и вдовици в техните скърби и да се пазиш неосквернен от света.16


Предишна глава Следваща глава


1 Деян. 5:41, 1 Кор. 10:13

2 1 Петр. 1:7, Рим. 5:3

3 3 Царств. 3:12, Притч. 2:6, Дан. 2:21

4 Мат. 7:7, Марк. 11:24, Лук. 11:9, Иоан 14:13, 16:23

5 Иов 14:2, Пс. 89:6, 102:15, Сир. 14:18, Ис. 40:6, 1 Петр. 1:24

6 Иов 5:17, Притч. 3:11, 2 Тим. 4:8, Евр. 12:5

7 Лук. 11:4

8 Рим. 6:21, 6:23

9 Числ. 23:19, Ис. 46:10, Мал. 3:6, Иоан 3:27

10 Иоан 1:13, 1 Петр. 1:23, Евр. 12:23

11 Притч. 17:27, Екл. 5:1, 7:9, Сир. 5:13

12 Рим. 1:16, Еф. 4:22

13 Мат. 7:21, Лук. 11:28, Рим. 2:13

14 Иоан 13:17, 2 Кор. 3:18

15 Пс. 33:14, 38:2, 1 Петр. 3:10

16 Ис. 1:16-17, Иак. 2:17

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава