Първото съборно послание на св. ап. Петра - Глава  1

  1 Петър, апостол на Иисуса Христа, до пришълците, пръснати по Понт, Галатия, Кападокия, Асия и Витиния, избрани1

  2 по предведение на Бога Отца, чрез осветяване от Духа, за послушност и за поръсване с кръвта Иисус Христова: благодат вам и мир да изобилва!2

  3 Благословен да бъде Бог и Отец на Господа нашего Иисуса Христа, Който по голямата Си милост, чрез възкресението на Иисуса Христа от мъртвите, ни възроди за жива надежда,3

  4 за наследство нетленно, чисто, що не увяхва, съхранено на небесата за вас,4

  5 които с Божия сила чрез вяра сте пазени за спасение, готово да се открие в последно време.5

  6 Затова радвайте се, макар сега и да поскърбите малко (ако е потребно) в различни изкушения,6

  7 та изпитаната ваша вяра да излезе по-драгоценна от нетрайното, макар и чрез огън изпитвано злато, за похвала и чест и слава, кога се яви Иисус Христос,7

  8 Когото обичате, без да сте Го видели, и в Когото вярвайки сега, без да Го виждате, радвате се с неизказана и преславна радост,8

  9 като постигате края на вашата вяра - спасението на душите;9

10 за това спасение направиха издирвания и изследвания пророците, които предсказаха за дадената вам благодат,10

11 като изследваха, кое и какво време е посочвал Христовият Дух, що беше в тях, когато Той е предвестявал Христовите страдания и идещата след тях слава;11

12 тям бе открито, че не на тях самите, а нам служеше онова, което сега ви е проповядвано от ония, които ви са благовестили чрез Духа Светаго, пратен от небесата, и в което желаят да надникнат Ангелите.12

13 Заради това, възлюбени, като препашете чреслата на ума си, бидейки бодри, напълно се надявайте на принасяната вам благодат при явяването Иисус Христово.13

14 Като послушни чеда, не постъпвайте според предишните ваши похоти, кога бяхте в неведение,14

15 но по примера на призовалия вас Светия и вие сами бъдете свети във всички постъпки.15

16 Защото писано е: "бъдете свети, понеже Аз съм свет".16

17 И ако вие наричате Отец Тогова, Който нелицеприятно съди всекиго по делата, то със страх прекарвайте времето на вашето странствуване,17

18 като знаете, че не с тленни неща - сребро или злато, сте изкупени от суетния живот, предаден вам от бащите,

19 но с драгоценната кръв на непорочния и чист като агнец Христос,18

20 Който е бил предназначен още преди свят да се създаде, но се яви в последно време за вас,19

21 повярвалите чрез Него в Бога, Който Го възкреси от мъртвите и Му даде слава, та вярата ви и надеждата ви да бъдат в Бога.

22 След като сте очистили душите си с послушност на истината чрез Духа, за нелицемерно братолюбие, обичайте се постоянно един други от чисто сърце,20

23 като възродени не от тленно семе, а от нетленно, чрез словото на живия Бог, Който пребъдва довеки.21

24 Защото "всяка плът е като трева, и всяка човешка слава - като цвят у трева: изсъхна тревата, и цветът й олетя;22

25 но словото Господне пребъдва довеки"; а това е словото, което е вам благовестено.


Предишна глава Следваща глава


1 1 Петр. 1:9

2 Еф. 1:4, 1:7, Евр. 12:24

3 Рим. 6:4, Еф. 1:3

4 2 Тим. 4:8

5 Иоан 10:28

6 Мат. 5:12, 2 Кор. 4:16

7 Иов 23:10, Притч. 17:3, Зах. 13:9

8 Иоан 20:29, 2 Кор. 5:7

9 Рим. 6:23

10 Бит. 49:10, Дан. 2:44, 9:24, Мат. 13:17, 2 Петр. 1:21

11 Пс. 21:7, Ис. 53:3

12 Еф. 3:10, 1 Тим. 3:16

13 Лук. 12:35

14 Деян. 17:30

15 Лук. 1:75

16 Лев. 19:2, 11:44

17 Втор. 10:17

18 Еф. 1:7

19 1 Иоан 1:7, 1 Кор. 6:20, Евр. 9:14, Откр. 1:5

20 1 Петр. 2:17

21 Иак. 1:18

22 Ис. 40:6

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава