Третото съборно послание на св. ап. Иоана Богослова - Глава  1

  1 Аз, старецът - до възлюбения Гаия, когото истински обичам.

  2 Възлюбений, молитствувам да бъдеш здрав и да преуспяваш във всичко, както преуспява душата ти.

  3 Много се зарадвах, когато дойдоха братя и свидетелствуваха за твоята вярност - как ти ходиш в истината.

  4 За мене няма по-голяма радост от тая - да чувам, че моите чеда ходят в истината.1

  5 Възлюбений, ти постъпваш вярно във всичко, що вършиш за братята и за странниците,

  6 които засвидетелствуваха пред църквата твоята любов. Добре ще сториш, ако ги отпратиш достойно за Бога,

  7 защото за Неговото име тръгнаха, без да вземат нещо от езичниците.

  8 Длъжни сме, прочее, да приемаме такива, за да ставаме спомощници на истината.2

  9 Писах до църквата; ала Диотреф, който обича да първенствува между тях, не ни приема.

10 Затова, ако дойда, ще му напомня за делата, които върши, като ни хули с лоши думи; и като не се задоволява с това, и сам не приема братята, пък и на желаещите да ги приемат забранява, и ги пъди от църквата.

11 Възлюбений, не подражавай на злото, а на доброто. Който прави добро, от Бога е, а който прави зло, не е видял Бога.3

12 За Димитрия биде засвидетелствувано от всички и от самата истина; свидетелствуваме също и ние, и вие знаете, че нашето свидетелство е истинско.

13 Много имах да пиша; ала не искам да ти пиша с мастило и перо,

14 а се надявам скоро да те видя и да поговорим уста с уста.

15 Мир на теб; поздравяват те приятелите; поздрави приятелите поименно. Амин.


Предишна глава Следваща глава


1 1 Кор. 4:15

2 Мат. 10:40

3 1 Иоан 2:29

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава